Nghiên cứu – Phân tích chính sách
Truyền thông – Thông tin
Quản trị tài nguyên
Kết nối – Mạng lưới

Về Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, chúng tôi tập trung vào 5 mục tiêu phát triển chính:

  • Thúc đẩy quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Nâng cao nhận thức công chúng
  • Tăng cường sự tham gia và minh bạch trong chính sách công
  • Mở rộng phạm vi ảnh hưởng
  • Nâng cao năng lực của tổ chức

Từ Facebook

LAUNCHING OF THE BOOK "Edge of Extinction - The Conservation of Vietnam's Threatened Primates" - This is part of the Vietnam's Primates Conservation Program, an initiative implemented by #FFI Vietnam with support from Vietnam's pioneering corporations. The initiative is a distinct example of how Vietnamese business sector can participate and support conservation of our natural heritage. We're looking forward to building up a long-lasting partnership between NGOs and private sector for sustainable development of Vietnam! ... Xem thêmThu nhỏ

LAUNCHING OF THE BOOK "Edge of Extinction - The Conservation of Vietnam's Threatened Primates" - This is part of the Vietnam's Primates Conservation Program, an initiative implemented by #FFI Vietnam ...

Xem trên Facebook

Thông 5 lá quý hiếm tại Khu BTTN Xuân Nha.

Ảnh: #PanNature
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

"Bộ Tài nguyên Môi trường cũng chỉ thẩm định ĐTM của các dự án thuộc thẩm quyền của QH, chính phủ, những dự án liên tỉnh hoặc có tác động lớn đến môi trường. Còn địa phương thì sẽ tự thẩm định ĐTM cho những dự án thuộc thẩm quyền của họ. Nhìn chung các tỉnh đều đặt ưu tiên về tăng trưởng GDP, vì vậy khía cạnh môi trường của dự án còn chưa được quan tâm nhiều....."

Chuyện cũ, bao giờ mới hết
Chuyện mới, sẽ vẫn còn tiếp...
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

We're working on ideas to support ecosystem recovery over the long term ... ... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

(Chuyện cũ nói hoài)

VTV2 - Lỗ hổng đánh giá tác động môi trường (11/2016)

tw.tvnet.gov.vn/video/51719/phat-trien-ben-vung-lo-hong-danh-gia-tac-dong-moi-truong/phim-tai-lieu
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn