Nghiên cứu – Phân tích chính sách
Truyền thông – Thông tin
Quản trị tài nguyên
Kết nối – Mạng lưới

Về Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, chúng tôi tập trung vào 5 mục tiêu phát triển chính:

  • Thúc đẩy quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Nâng cao nhận thức công chúng
  • Tăng cường sự tham gia và minh bạch trong chính sách công
  • Mở rộng phạm vi ảnh hưởng
  • Nâng cao năng lực của tổ chức

Từ Facebook

Hôm nay, tại Hà Nội, Hội Chủ rừng Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo quốc gia về quyền hưởng dụng của các chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng nhằm đưa ra các kiến nghị đối với dự thảo số 5 của luật bảo vệ phát triển rừng sửa đổi. Dự thảo này dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp vào tháng 5 tới đây.
Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện một số Chi cục Kiểm lâm, các chuyên gia nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ có liên quan; các chủ rừng là công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hộ gia đình, cộng đồng và các cơ quan truyền thông.
Mời quý vị tham khảo tài liệu Hội thảo tại đây: nature.org.vn/vn/2017/04/hoi-thao-quoc-gia-ve-quyen-huong-dung-rung/
... Xem thêmThu nhỏ

Hôm nay, tại Hà Nội, Hội Chủ rừng Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ c...

Xem trên Facebook

Cổng mới văn phòng Vân Hồ ... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

Chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng (#PFES) bắt đầu được thực hiện từ năm 2011 đến nay đã là 6 năm, giúp thu được một nguồn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ Đồng, giúp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý và bảo vệ cho khoảng 4,8 triệu ha rừng, tương đương với 42% tổng diện tích rừng cả nước và 500.000 hộ gia đình sống trong rừng và gần rừng được hưởng lợi.
Sau 6 năm thực hiện, chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng đã phần nào chứng minh được mục tiêu "Minh bạch - Công bằng - Hiệu quả" đặt ra. Hãy cùng lắng nghe những người trực tiếp tham gia vào công tác Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng tại các địa phương kể câu chuyện về chính sách này.
Bộ phim được thực hiện bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (#PanNature) vào tháng 3/2017, với sự hỗ trợ của Quỹ #BVPTR TW (#VNFF), các tỉnh Lào Cai, Kon Tum và các hạt kiểm lâm, cộng đồng địa phương.

youtu.be/qtQlsVZXkf8
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

Khi các nguồn tài chính công ngày càng hạn chế, vai trò từ khối tư nhân (doanh nghiệp, xã hội dân sự và người dân) cùng các sáng kiến dựa trên thị trường nhằm biến các giá trị hệ sinh thái trở thành “hàng hóa” …đã và đang trở thành một xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Đây là nỗ lực nhằm tìm kiếm các nguồn tài chính mới thay thế dành cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (#PES) là một trong sáng kiến như vậy. Được Sven Wunder đưa ra năm 2005, đến nay đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới đang thí điểm, thực hiện sáng kiến này. Trong thực tế vận dụng, khi tương tác với bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và thể chế của từng quốc gia, khái niệm PES ban đầu đã được vận dụng và phát triển với nhiều thể thức, mô hình và định hướng tới những mục tiêu rất khác nhau.

Từ ngày 10-12/4/2017, Viện Nghiên cứu Kenan Institute of Ethics (trực thuộc Nicholas School of Environmental Studies, Duke University, USA) đã tổ chức hội thảo quốc tế “Alternative discourse of Payments for Ecosystem Services in the Global South” (Quan điểm mới về chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại các quốc gia đang phát triển) với mục đích kết nối các học giả, nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách để cùng nhìn nhận lại xu hướng phát triển, đánh giá tác động của PES trong thực tế 10 năm qua cũng như thảo luận về những thay đổi cần thiết trong cách hiểu, phạm vi và tiếp cận vận dụng sáng kiến này trong tương lai.

Tham dự Hội thảo có hơn 50 học giả, cán bộ nghiên cứu từ các trường ĐH (ĐH Duke, Colorado, Northwestern, Arizona, Wissconsin Madison, East Carolina (USA), Melbourne (Australia) và Manchester (UK), các tổ chức NGOs, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức thực hiện PES từ 6 quốc gia là Việt Nam, Ecuador, Mexico, Guatemala, Brazil và Nam Phi. #VNFF , #CIFORVietnam và #PanNature là ba đại diện tổ chức từ Việt Nam tham dự sự kiện này.
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn