Nghiên cứu – Phân tích chính sách
Truyền thông – Thông tin
Quản trị tài nguyên
Kết nối – Mạng lưới

Về Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, chúng tôi tập trung vào 5 mục tiêu phát triển chính:

  • Thúc đẩy quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Nâng cao nhận thức công chúng
  • Tăng cường sự tham gia và minh bạch trong chính sách công
  • Mở rộng phạm vi ảnh hưởng
  • Nâng cao năng lực của tổ chức

Từ Facebook

The third Mekong Resouces Forum with tittle: “Development Impacts and Resilience in Agriculture and Forestry in the Mekong Region” was held on 15 – 16 June 2017, in Hoa Binh, Vietnam by PanNature in co-operation with ADDA, the International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), and Vietnam-Lao-Cambodia Association for Economic Cooperation Development (VILACAED). There were about 100 participants from community and non-state organizations in the Lower Mekong region, research and academic institutions, representatives from governmental agencies, media and other interested parties took part in the event. The main objectives of the forum: To share issues, concerns, lessons learned, good practices and perspectives in agriculture and forestry sectors in relation to resilience and adaptation to environmental changes at different levels; and To discuss and promote better development alternatives and approaches in order to secure fair and equitable access to natural resources, improve livelihoods and quality of life and ensure sustainability of our living environment.
www.nature.org.vn/en/2017/06/mekong-resources-forum-iii-development-impacts-and-resilience-in-agr...
----
Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông lần III với chủ đề “Tác động phát triển và hướng thích ứng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở khu vực Mê Kông” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (#PanNature) phối hợp với ADDA, Trung tâm Nông lâm Thế giới (#ICRAF) và Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (#VILACAED) tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Hòa Bình. Diễn đàn là nơi chia sẻ các vấn đề, mối quan tâm, bài học, kinh nghiệm và các góc nhìn về ngành nông nghiệp và lâm nghiệp trong bối cảnh thích ứng với những thay đổi môi trường ở nhiều cấp độ khác nhau; và thảo luận, thúc đẩy các lựa chọn cũng như cách tiếp cận phát triển tốt hơn nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự bền vững cho môi trường. Tham dự Diễn đàn có khoảng 100 đại diện đến từ các cộng đồng và tổ chức xã hội từ các quốc gia Hạ nguồn Mê Kông, các viện nghiên cứu, cơ quan khoa học, các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông và các bên có cùng mối quan tâm.
nature.org.vn/vn/2017/06/dien-dan-tai-nguyen-me-kong-iii-tac-dong-phat-trien-va-huong-thich-ung-t...
ADDA Icraft Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
#MekongResourcesForum #DiendanTainguyenMekong #nongnghiep #lamnghiep
... Xem thêmThu nhỏ

The third Mekong Resouces Forum with tittle: “Development Impacts and Resilience in Agriculture and Forestry in the Mekong Region” was held on 15 – 16 June 2017, in Hoa Binh, Vietnam by PanNatur...

Xem trên Facebook

Quá trình Thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận (#PNPCA) về đề xuất xây dựng thủy điện đập Pak Beng trên dòng chính sông Mê Kông đã kết thúc hôm 19/06 vừa qua. Cũng giống như với dự án Xayaburi và Don Sahong trước đó, quy trình PNPCA đã chính thức khép lại sau 6 tháng mặc dù còn rất nhiều bất đồng về việc xây dựng dự án cũng như quan ngại của các bên liên quan về các tác động xuyên biên giới. Điều này đặt ra câu hỏi liệu PNPCA có ý nghĩa và thực chất không, khi nó đã bỏ qua mọi quan ngại và nguyện vọng của người dân trong lưu vực Mê Kông, đặc biệt là những người gắn bó với dòng sông này?

Mời quý vị theo dõi video do #PanNature thực hiện về đề tài này: www.youtube.com/watch?v=UJvbpFycaNM&t=170s

Nhóm thực hiện: Trinh Le Nguyen Kim Ngân Hạt Dẻ .

Thank you Mr. Nguyen Nhan Quang and Mr. Teerapong Pomun for supporting us to make this video.
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

Tiếp theo chuỗi phỏng vấn "Góc nhìn Mê Kông", kỳ này, PanNature mời các bạn gặp gỡ Chuyên gia Lưu vực sông Nguyen Nhan Quang, cùng bàn về các dự án phát triển trên Hạ lưu vực sông #MêKông nói chung và thủy điện nói riêng, đặc biệt là dự án thủy điện #PakBeng đang trong quá trình tham vấn.

#Mekongdam #developmentprojects #chuyennuocmekong #savethemekong #internationalrivers
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

The third Mekong Resouces Forum with tittle: “Development Impacts and Resilience in Agriculture and Forestry in the Mekong Region” was held on 15 – 16 June 2017, in Hoa Binh, Vietnam by PanNature in co-operation with ADDA, the International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), and Vietnam-Lao-Cambodia Association for Economic Cooperation Development (VILACAED). There were about 100 participants from community and non-state organizations in the Lower Mekong region, research and academic institutions, representatives from governmental agencies, media and other interested parties took part in the event. The main objectives of the forum: To share issues, concerns, lessons learned, good practices and perspectives in agriculture and forestry sectors in relation to resilience and adaptation to environmental changes at different levels; and To discuss and promote better development alternatives and approaches in order to secure fair and equitable access to natural resources, improve livelihoods and quality of life and ensure sustainability of our living environment.
www.nature.org.vn/en/2017/06/mekong-resources-forum-iii-development-impacts-and-resilience-in-agr...
----
Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông lần III với chủ đề “Tác động phát triển và hướng thích ứng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở khu vực Mê Kông” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (#PanNature) phối hợp với ADDA, Trung tâm Nông lâm Thế giới (#ICRAF) và Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (#VILACAED) tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Hòa Bình. Diễn đàn là nơi chia sẻ các vấn đề, mối quan tâm, bài học, kinh nghiệm và các góc nhìn về ngành nông nghiệp và lâm nghiệp trong bối cảnh thích ứng với những thay đổi môi trường ở nhiều cấp độ khác nhau; và thảo luận, thúc đẩy các lựa chọn cũng như cách tiếp cận phát triển tốt hơn nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự bền vững cho môi trường. Tham dự Diễn đàn có khoảng 100 đại diện đến từ các cộng đồng và tổ chức xã hội từ các quốc gia Hạ nguồn Mê Kông, các viện nghiên cứu, cơ quan khoa học, các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông và các bên có cùng mối quan tâm.
nature.org.vn/vn/2017/06/dien-dan-tai-nguyen-me-kong-iii-tac-dong-phat-trien-va-huong-thich-ung-t...
ADDA Icraft Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
#MekongResourcesForum #DiendanTainguyenMekong #nongnghiep #lamnghiep
... Xem thêmThu nhỏ

The third Mekong Resouces Forum with tittle: “Development Impacts and Resilience in Agriculture and Forestry in the Mekong Region” was held on 15 – 16 June 2017, in Hoa Binh, Vietnam by PanNatur...

Xem trên Facebook
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn