Nghiên cứu – Phân tích chính sách
Truyền thông – Thông tin
Quản trị tài nguyên
Kết nối – Mạng lưới

Về Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, chúng tôi tập trung vào 5 mục tiêu phát triển chính:

  • Thúc đẩy quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Nâng cao nhận thức công chúng
  • Tăng cường sự tham gia và minh bạch trong chính sách công
  • Mở rộng phạm vi ảnh hưởng
  • Nâng cao năng lực của tổ chức

Từ Facebook

Theo điều tra của MEC, chưa đầy 50% cơ quan báo chí có quy trình và công cụ theo dõi chuyển tiếp xử lý giám sát và phản hồi ý kiến độc giả. Trong khi nhiều báo chí chưa có quy trình này, Báo Người Cao Tuổi tỏ ra khá quy củ. Nếu không có quy trình xử lý tốt, xung đột xảy ra (ngay trong chính toà soạn) sẽ không thể giải quyết.
NB Tâm Chánh cho biết vai trò của báo chí công dân gắn với thiết bị di động và mạng XH ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thông tin mạng XH sai lạc và dẫn dắt mọi người vào những quan tâm bàn cãi vô bổ, sao nhãng những vấn đề chính của XH. Điều này dẫn đến nhu cầu xay dựng các quy ước (tự nguyện) giúp mạng XH đóng góp tích cực và đảm bảo giữ được nguyên tắc đạo đức. Luật BC sửa đổi sắp tới cần xác định rõ quyền tự do báo chí là quyền công dân, phù hợp với Hiến định.
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Liên minh Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động năm 2015, lập kế hoạch cho năm 2016. Các thành viên Liên minh điểm lại những kết quả Liên minh đã đạt được trong giai đoạn 1 (2013-2015), thảo luận những vấn đề cần khắc phục và kế hoạch hoạt động cho những năm tiếp theo. ... Xem thêmThu nhỏ

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Liên minh Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động năm 2015, lập kế hoạch cho năm 2016. Các thành viên Liên minh điểm...

Xem trên Facebook

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PNT), Liên hiệp các hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) và Liên minh Đất rừng (FORLAND) tổ chức hội thảo về "Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES): Đánh giá hiệu quả thực hiện và sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương".

Hội thảo nhằm chia sẻ và giới thiệu các kết quả thử nghiệm bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chính sách PFES tại cấp địa phương; chia sẻ kết quả thực hiện PFES tại 3 tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Kon Tum; thảo luận mở rộng về chính sách PFES và khả năng gắn kết với các sáng kiến lâm nghiệp khác trong bối cảnh tổng thể tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết và bài trình bày tại hội thảo vui lòng xem tại: nature.org.vn/vn/2015/11/ho-i-tha-o-danh-gia-hieu-qua-chi-tra-dvmtr-va-su-tham-gia-cua-cac-ben-li...
... Xem thêmThu nhỏ

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PNT), Liên hiệp các hội Khoa học Kĩ thuật Việt N...

Xem trên Facebook

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PNT), Liên hiệp các hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) và Liên minh Đất rừng (FORLAND) tổ chức hội thảo về "Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES): Đánh giá hiệu quả thực hiện và sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương".

Hội thảo nhằm chia sẻ và giới thiệu các kết quả thử nghiệm bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chính sách PFES tại cấp địa phương; chia sẻ kết quả thực hiện PFES tại 3 tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Kon Tum; thảo luận mở rộng về chính sách PFES và khả năng gắn kết với các sáng kiến lâm nghiệp khác trong bối cảnh tổng thể tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết và bài trình bày tại hội thảo vui lòng xem tại: nature.org.vn/vn/2015/11/ho-i-tha-o-danh-gia-hieu-qua-chi-tra-dvmtr-va-su-tham-gia-cua-cac-ben-li...
... Xem thêmThu nhỏ

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PNT), Liên hiệp các hội Khoa học Kĩ thuật Việt N...

Xem trên Facebook

Bình minh châu thổ.

Sunrise in the Mekong Delta.
... Xem thêmThu nhỏ

Xem trên Facebook
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn