skip to Main Content
Đánh Giá Tác động Môi Trường ở Việt Nam: Từ Pháp Luật đến Thực Tiễn

Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn

Ngày 27/11/2008, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức buổi tọa đàm “Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn”.

Tọa đàm nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ những ý kiến phản biện về vấn đề đánh giá tác động môi trường trong bối cảnh chính sách, pháp luật hiện tại. Tham gia tọa đàm có các giáo sư, nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và nghiên cứu, phản biện chính sách.

Tọa đàm bắt đầu bằng việc nhìn lại quá trình đánh giá tác động môi trường được đưa vào thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật và hiện trạng của công tác đánh giá tác động môi trường hiện nay. Tiếp đó, các đại biểu lần lượt đưa ra ý kiến và cùng nhau thảo luận về những vấn đề và khía cạnh đáng chú ý của công tác đánh giá tác động môi trường, trên cơ sở pháp luật và thực tiễn.

Trong thảo luận, tọa đàm ghi nhận hiệu quả tích cực mà đánh giá tác động môi trường đã làm được, đồng thời nhiều đại biểu cho rằng công tác đánh giá tác động môi trường còn có những điểm bất cập cần được cải thiện, từ chính sách đến thực tiễn.

Những ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề lớn như: chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như năng lực, trách nhiệm và sự đầu tư của những người lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, khía cạnh xã hội và sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường được thấy rõ là còn hạn chế. Các đại biểu cũng đề cập đến việc giám sát thực hiện đánh giá tác động môi trường trong từng khâu từ lập báo cáo tới thẩm định và hậu thẩm định. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cơ chế tài chính cho đánh giá tác động môi trường cần được chú ý hơn.

Sau tọa đàm này, PanNature sẽ tiếp tục những nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn cho công tác đánh giá tác động môi trường nhằm góp phần hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Thu Hiền

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top