skip to Main Content
Hội Thảo Góp ý Sửa đổi Luật Bảo Vệ Môi Trường 2005

Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường 2005

Sau khi thực hiện các chính sách đổi mới kinh tế vào năm 1986, Việt Nam bắt đầu quan tâm hơn đến mục tiêu bảo vệ môi trường (BVMT). Điều này đã phần nào thể hiện qua nỗ lực tham gia các tiến trình quốc tế liên quan như Hội nghị Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc tại Rio de Janerio năm 1992. Cùng với việc tham gia ký kết một số công ước quốc tế, Việt Nam cũng bắt đầu xây dựng hệ thống chính sách pháp luật và thành lập các cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Năm 1993, Luật Bảo vệ Môi trường lần đầu tiên được ban hành với những nội dung sơ khai. Năm 2005, Luật Bảo vệ Môi trường được sửa đổi lần thứ nhất với những nội dung mang tính toàn diện và tổng thể hơn. Cùng với đó, hàng loạt các văn bản dưới luật cũng đã được ban hành để tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

cucphuong-05Ảnh: PanNature.

Trong 20 năm qua, Việt Nam đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực BVMT. Đặc biệt, những năm 2006 – 2010 được đánh giá là giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực về mặt chính sách cũng như nhận thức của các cấp đối với công tác BVMT. Tuy nhiên, trên thực tế, suy thoái môi trường vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Vấn đề suy giảm chất lượng nguồn nước ở các lưu vực sông đã lên mức báo động; ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp đã trở thành vấn đề đáng lo ngại; đa dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng và an ninh môi trường bị đe dọa (Báo cáo Môi trường Quốc gia, 2010). Ô nhiễm môi trường trong khai thác tài nguyên cũng trở thành vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm của công luận. Bên cạnh đó, các hành vi xâm hại môi trường vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi và gây nhiều tác động tiêu cực đối với cộng đồng dân cư.

Trong bối cảnh như trên, một câu hỏi được đặt ra là những vấn đề chính sách gì còn tồn tại khiến công tác BVMT trong thời gian qua chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn? Trong giai đoạn Luật BVMT 2005 đang được nghiên cứu sửa đổi, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Văn phòng Quốc Hội phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng Viện Tư vấn Phát triển tổ chức hội thảo “Góp ý sửa đổi Luật bảo vệ môi trường 2005”.

Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: Ngày 15 – 16 tháng 8 năm 2013.
  • Địa điểm: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình

Các bài trình bày trong hội thảo

Tuyên bố của Liên hiệp quốc về môi trường và phát triển: Sự tham gia và trách nhiệm của Việt Nam
Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature

Giới thiệu Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường
TS. Dương Thành An, Vụ trưởng Vụ chính sách và pháp chế, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT

Bàn về các quy định đánh giá môi trường chiến lược và quy hoạch môi trường trong Dự thảo sửa đổi Luật BVMT 2005
GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường.

Đánh giá tác động môi trường trong các dự án phát triển và các bất cập chính sách
Bà Nguyễn Hoàng Phượng, PanNature

Tình hình thực hiện Cam kết BVMT trong thời gian qua và đinh hướng trong thời gian tới
TS. Nguyễn Khắc Kinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thẩm định, Bộ TN&MT

Công cụ kinh tế trong quản lý bảo vệ môi trường
TS. Lê Thu Hoa, Khoa Môi trường – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam: Thực trạng, bất cập chính sách và một số định hướng cho Luật BVMT sửa đổi
Ông Dương Xuân Điệp, Viện Khoa học quản lý môi trường

Chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: Thực tiễn thực thi và các bất cập
Bà Trần Thanh Thủy, PanNature

Cải tiến việc tham vấn báo cáo ĐTM của các dự án phát triển kinh tế – xã hội
Ông Nguyễn Đức Tùng, Viện Môi trường và Phát triển bền vững

Nguyên tắc Đồng thuận tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin
Bà Nguyễn Thu Hương, Tổ chức Oxfam

Dự thảo Luật BVMT sửa đổi và quyền khởi kiện bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
Ông Nguyễn Việt Dũng, PanNature

Cấu trúc của ngành luật BVMT: Kinh nghiệm một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Đức, VCCI

BIÊN BẢN HỘI THẢO (theo băng ghi âm tại hội trường)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top