skip to Main Content
Hội Thảo Tham Vấn Cộng đồng Và Hộ Gia đình Về Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

Hội thảo tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Ngày 16/9, tại TP.Hòa Bình, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) – Đại học Nông Lâm Huế, Mạng lưới đất rừng (FORLAND) phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) 2004 tại tỉnh Hòa Bình. Dự hội thảo có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; Hạt Kiểm lâm các huyện Tân Lạc, Đà Bắc; lãnh đạo và đại diện 20 hộ gia đình thuộc 2 xã Tân Pheo (Đà Bắc) và Quyết Chiến (Tân Lạc).

240414_lamnghiep1
Ảnh minh họa: PanNature

Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu về tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật BV&PTR 2004. Từ năm 1995-1999, tỉnh đã thực hiện công tác giao đất giao rừng theo Nghị định 02/1994/NĐ-CP. Từ năm 2007, tỉnh tiến hành rà soát để cấp đổi, cấp mới giấy CNQSDĐ lâm nghiệp theo Quyết định 672. Tại 2 địa bàn nghiên cứu, huyện Đà Bắc có 25.337,5 ha đất đã có giấy CNQSDĐ cấp mới (đạt 47,27%) với 21.350 giấy; huyện Tân Lạc có 23.952,2 ha đất đã có giấy CNQSDĐ cấp mới (đạt 61,96%) với 17.556 giấy. Nhóm nghiên cứu đã triển khai hoạt động tham vấn tại 4 thôn thuộc 2 xã Tân Pheo (Đà Bắc) và Quyết Chiến (Tân Lạc). Qua đó đã phát hiện 8 vấn đề và nêu lên 7 đề xuất, kiến nghị trong thực hiện Luật BV&PTR liên quan đến cộng đồng và gia đình về những nội dung như giao đất, giao rừng, khoán rừng, hậu giao đất giao rừng.

Tại hội thảo đã có 13 ý kiến trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tế được phát hiện tại địa bàn tham vấn như: tiến độ cấp đổi lại giấy CNQSDĐ còn chậm, giao chồng diện tích đất của các Khu bảo tồn trên diện tích đất rừng sản xuất đã giao cho người dân, quy hoạch rừng không phù hợp thực tế, thiếu sự hỗ trợ cho người dân về bảo vệ rừng tự nhiên, khó khăn trong quản lý rừng vì chồng lấn ranh giới hành chính, số liệu diện tích đất lâm nghiệp ở hai ngành TN-MT, lâm nghiệp khác nhau… Đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị đóng góp cho việc sửa đổi Luật BV&PTR như: sửa đổi luật phù hợp với quyền lợi của người dân, làm rõ quyền  lợi và nghĩa vụ của người dân đối với rừng, làm rõ đối tượng bảo vệ rừng phù hợp nhất…

Kết luận hội thảo, đại diện Ban tổ chức đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cũng như những đề xuất, kiến nghị. Các ý kiến sẽ được tổng hợp phục vụ cho hội thảo quốc gia được tổ chức trong thời gian tới. Trên cơ sở đó có đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR về những vấn đề liên quan đến cộng đồng và hộ gia đình phù  hợp với thực tiễn.

Nguồn: Báo Hòa Bình

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top