skip to Main Content
Tập Huấn Về Lồng Ghép BĐKH Trong Quá Trình Lập Kế Hoạch Phát Triển Tại Sơn La

Tập huấn về lồng ghép BĐKH trong quá trình lập kế hoạch phát triển tại Sơn La

Trong hai ngày 2-3/6/2015, Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch – châu Á (ADDA) phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức Hội thảo tập huấn “Lồng ghép biến đổi khí hậu (BĐKH) trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

02062015_HTTHlongghepBDKH

Mục tiêu Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về việc lồng ghép BĐKH trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đảm bảo việc xây dựng kế hoạch phát triển ở địa phương có sự tham gia và đồng thuận của các bên liên quan, đồng thời thúc đẩy vai trò và sự tham gia của truyền thông trong việc xây dựng, phổ biến, thực thi chính sách địa phương liên quan đến BĐKH. Hội thảo có sự tham dự đông đủ của đại diện các Sở, ban ngành cùng đại diện khối báo chí địa phương. Đặc biệt, Hội thảo thu hút sự quan tâm của một số Hội Nông dân cấp huyện, xã.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về biểu hiện cụ thể của BĐKH tại địa phương; cách thức ứng phó tự phát của bà con cũng như vai trò của các bên liên quan trong việc lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương, trong đó có vai trò của công tác truyền thông.

Hội thảo là hoạt động nằm trong Dự án “BĐKH và các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam” do Cơ quan CISU Đan Mạch tài trợ, thời gian thực hiện trong 3 năm với các đơn vị tham gia thực hiện gồm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch – châu Á (ADDA), Hội Nông dân ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Dự án hướng tới mục tiêu giúp cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về các chính sách liên quan đến BĐKH và sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép nông nghiệp bền vững ứng phó BĐKH trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Chương trình Hội thảo

Bài trình bày:

Tình hình BĐKH ở địa phương và yêu cầu lồng ghép
Lê Thị Thu Hằng – Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La

Thực trạng lồng ghép BĐKH trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội địa phương
TS. Nguyễn Đức Anh – Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Lồng ghép BĐKH trong quá trình lập kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp: Thuận lợi và khó khăn?
Đại diện Sở NN&PTNT Sơn La

Leave a Reply

Back To Top