skip to Main Content
PanNature đóng Góp ý Kiến Cho Dự Thảo Nghị định Về Phí BVMT

PanNature đóng góp ý kiến cho Dự thảo nghị định về Phí BVMT

Ngày 04/09/2015, Bộ Tài Chính công bố bản Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Bản dự thảo này dự kiến sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 11/2015 để  thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại dự thảo Nghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Một số mức thu phí khác cũng được sửa đổi theo Dự thảo.

Thay mặt Liên minh Khoáng sản, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi công văn đóng góp ý kiến của Liên minh đến Bộ Tài chính vào ngày 14/09/2015.

Liên minh Khoáng sản là mạng lưới các tổ chức bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Diễn đàn Nhà báo Môi trường, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, và Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Liên minh hoạt động với mục tiêu tăng cường minh bạch và giảm thiểu các tác động môi trường – xã hội trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Nội dung công văn vui lòng xem tại đây.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top