skip to Main Content
Tập Huấn: Kỹ Năng Thúc đẩy Cộng đồng Tham Gia Quản Lý Rừng

Tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng

Đồng quản lý rừng là một cách tiếp cận mới trong quản lý bảo vệ rừng ở nước ta, với những cách hiểu và cách thực hiện rất khác nhau được thể hiện trong mỗi mô hình thí điểm. Mặc dù Bộ NN&PTNT sau nhiều lần dự thảo đã trình quy chế đồng quản lý rừng lên Thủ tướng Chính phủ xem xét nhưng nhu cầu làm rõ thêm nội dung và cách thực hiện đồng quản lý đã làm cho quy chế này chưa được ban hành.

Tuy nhiên, xu thế áp dụng và mở rộng cơ chế đồng quản lý rừng đã thể hiện rõ trong các chủ trương phát triển của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Điều này đòi hỏi các các chủ rừng địa phương cần có hiểu biết và sự chuẩn bị cho việc thực hiện cơ chế này. Cùng với đó, trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì quan điểm mới về quản trị rừng đã được nhìn nhận theo cách thức mới. Theo đó, sự tham gia của nhiều bên khác nhau đặc biệt là cộng đồng địa phương trong quản lý bảo vệ rừng không chỉ là phù hợp với xu thế chung của thế giới mà còn là đảm bảo của quản lý rừng bền vững. Đồng quản lý rừng còn là phương pháp để  đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng từ rừng, thúc đẩy được sự phát triển của cộng đồng sống dựa vào rừng.

Để thúc đẩy đồng quản lý rừng tại Việt Nam cần sự hiểu biết của tất cả những bên liên quan như cán bộ các quan quản lý nhà nước, các chủ rừng, chính quyền địa phương đến cộng đồng địa phương. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý bảo vệ rừng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đồng quản lý và thực thi pháp luật quản lý vệ rừng. Với vai trò của mình, cán bộ kiểm lâm và cán bộ chính quyền địa phương không chỉ là những người quản lý nhà nước mà họ còn đóng vai trò là những nhà truyền thông cộng đồng.

Tiếp sau các hoạt động nâng cao nhận thức về đồng quản lý rừng tại các tỉnh Tây Nguyên, từ ngày 21-24/12 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt xanh (GreenViet) tiến hành tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng” nhằm trang bị cho cán bộ kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật của các công ty lâm nghiệp, và các liên hiệp hội KH-KT bốn tỉnh Tây Nguyên các tỉnh về kỹ năng và công cụ cần thiết để thúc đẩy cộng đồng gia quản lý rừng.

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:

Các thành viên tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: PanNature)
Các thành viên tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: PanNature)
Thảo luận nhóm. (Ảnh: PanNature)
Thảo luận nhóm. (Ảnh: PanNature)
Bà Lê Thị Trang, PGĐ GreenViet chỉ dẫn thảo luận nhóm. (Ảnh: PanNature)
Bà Lê Thị Trang, PGĐ GreenViet chỉ dẫn thảo luận nhóm. (Ảnh: PanNature)

Tham khảo thêm tài liệu “Sổ tay thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng” tại đây.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top