skip to Main Content
PanNature Góp ý Sửa đổi, Bổ Sung Một Số Quy định Của Luật BVMT Và Các Luật Liên Quan

PanNature góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật BVMT và các luật liên quan

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 409/BTNMT-PC về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các luật có liên quan, ngày 16/02/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi tới Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng Vụ Pháp chế các ý kiến góp ý dựa trên cơ sở các nghiên cứu và kinh nghiệm hoạt động liên quan. Theo đó, PanNature đề xuất sửa đổi, bổ sung và bình luận cho 24 điều, 6 mục – chương lớn và 01 tên Luật. 

Về sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, vướng mắc của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, PanNature đề xuất bổ sung quy định về đánh giá và dự báo sức chịu tải môi trường làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường và làm căn cứ xây dựng các QCVN và TCVN. Đồng thời, cần bổ sung các quy định liên quan đến quá trình đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, bổ sung và làm rõ hơn các quy định liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, bổ sung quy định về truy thu đối với chi phí bảo vệ môi trường từ cơ sở gây ô nhiễm môi trường do vi phạm quy định bảo vệ môi trường. 

Liên quan đến nội dung giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường, cần xác định rõ ràng vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như một bên tranh chấp môi trường. PanNature cũng đề nghị bổ sung thêm các định nghĩa về “thảm họa môi trường” và/hoặc “khủng hoảng môi trường” cùng các điều khoản liên quan trong mục 3, chương X, đồng thời rà soát, bổ sung thêm các nội dung thông tin cần được công khai trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Về sửa đổi bổ sung các quy định xung đột với các Luật có liên quan, bản góp ý chỉ ra các điểm không thống nhất giữa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 với Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho quá trình ứng phó, xử lý đối với các sự cố, thảm họa môi trường do con người gây ra, PanNature đề xuất sửa đổi tên Luật Phòng chống Thiên tai 2013 thành Luật Phòng chống Sự cố, Thảm họa và bổ sung thêm các điều khoản về sự cố, thảm họa môi trường. 

Xem thêm bản góp ý chi tiết theo từng điều khoản và nội dung tại đây: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Các Quy định trong Luật BVMT; và Các quy định xung đột, không thống nhất

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top