skip to Main Content
Hà Giang: Tập Huấn Nâng Cao Nhận Thức Cộng đồng Bảo Vệ Môi Trường

Hà Giang: Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường

Ngày 20, 21/9/2017 tại thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận thông tin và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương” do Oxfam tại Việt Nam và Liên minh Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham gia Hội thảo tập huấn Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh Hà Giang; đại diện các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo đại diện UBND huyện và một số cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện Bắc Mê và huyện Yên Minh; đại biểu UBND xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và UBND xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (nơi diễn ra các hoạt động khai thác khoáng sản mạnh nhất trên địa bàn tỉnh); các Chuyên gia đến từ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên Minh khoáng sản Việt Nam.    

Trong khuôn khổ của Hội thảo tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin và trang bị các kiến thức về Quy định của nhà nước về bảo hộ quyền lợi của người dân, quyền tiếp cận thông tin, quyền và trách nhiệm thực hiện giám sát thực thi chính sách về bảo vệ môi trường (BVMT) tại cơ sở; quy định về công khai, minh bạch thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được UB MTTQ tỉnh và Cục thuế tỉnh trao đổi, chia sẻ thông tin về vai trò, thực thi kết quả thực hiện giám sát của UB MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của UB MTTQ các cấp về thực hiện giám sát công tác BVMT, tình hình thực hiện công khai thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Với mong muốn sau Hội thảo tập huấn các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, các ban, ngành đoàn thể, các hội thành viên của UB MTTQ các cấp và cộng đồng dân cư tại cơ sở nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết về quyền lợi của người dân, quyền tiếp cận thông tin, phát huy trách nhiệm, thực hiện được quyền giám sát về công tác BVMT, thực hiện công khai nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở; góp phần thực hiện được mục tiêu quản trị tốt tài nguyên khoáng sản Nước nhà nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng.

Nguồn: VUSTA

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Liên minh khoáng sản hiện gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Hội Nông dân Hòa Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top