skip to Main Content
VOV2: Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Trước Làn Sóng Phát Triển Du Lịch ở Việt Nam

VOV2: Khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở Việt Nam

Chương trình Cuộc sống xanh, phát sóng trên hệ VOV2 – Đài tiếng nói Việt Nam ngày 9/10, đưa tin về Tọa đàm “Khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở Việt Nam” do PanNature và Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp tổ chức vào sáng 4/10, tại Hà Nội.

Leave a Reply

Back To Top