skip to Main Content
VTC14: Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Trước Làn Sóng Phát Triển Du Lịch ở Việt Nam

VTC14: Khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở Việt Nam

Thông tin về Tọa đàm Khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở Việt Nam do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường tổ chức vào sáng 4/10 tại Hà Nội phát sóng trên Bản tin Cuộc sống 24h ngày 05/10/2017 của VTC14.

Leave a Reply

Back To Top