Hội thảo “Hành động bảo tồn ĐDSH khu vực hành lang rừng giữa Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng”

Nhằm cập nhật kết quả các hoạt động của dự án cũng như thảo luận các phương án, kế hoạch và xây dựng chương trình tăng cường công tác quản lý tài nguyên rừng và nước tại khu hành lang rừng giữa VQG Kon Ka Kinh và Khu BTTN Kon Chư Răng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh, Tổ chức Tài nguyên Con người và Bảo tồn phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo “Hành động bảo tồn đa dạng sinh học khu vực hành lang rừng giữa Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng” tại Gia Lai, ngày 2/11/2017. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước” thực hiện tại huyện K’Bang do Oxfarm tài trợ.

Tham gia hội thảo gồm có hơn 40 đại biểu đến từ: Sở NN& PTNT, Sở TN&MT, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, UBND huyện K’Bang, Hạt Kiểm Lâm huyện K’Bang, UBND xã Đắk Roong, VQG Kon Ka Kinh, Khu BTTN Kon Chư Răng, Công ty lâm nghiệp Đắk Roong, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tình Gia Lai, Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học nước Việt Xanh (GreenViet) và Tổ chức Tài nguyên, Con người và Bảo tồn (PRCF) và đại diện cộng đồng của 6 thôn nằm trong khu vực hành lang rừng thuộc xã Đăk Roong.

Tại hội thảo, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cũng đã chia sẻ những thông tin ban đầu về kế hoạch xây dựng đề xuất Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng. Trong đó, khu vực vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển đề xuất sẽ bao gồm cả VQG Kon Ka Kinh, Khu BTTN Kon Chư Răng và khu vực hành lang nối liền hai khu này.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: 

Đoàn chủ toạ điều hành hội thảo: TS. Nguyễn Danh (PUSTA Gia Lai), Ông Nguyễn Nhĩ (Sở NN&PTNT), TS Hà Thăng Long (GreenViet), Ông Trịnh Lê Nguyên (PanNature)

Ông Nguyễn Ngọc Rân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai chia sẻ về kế hoạch nghiên cứu thành lập Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng của tỉnh Gia Lai

Ông Fernando Potess (PRCF) chia sẻ ý tưởng về kế hoạch tăng cường công tác bảo tồn tài nguyên dựa vào cộng đồng cho khu hành lang rừng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tài liệu Hội thảo: 

Chương trình Hội thảo

Tổng quan về hành lang đa dạng sinh  học giữa VQG Kon Ka Kinh và Khu BTTN Kon Chư Răng

Cập nhật hiện trạng đa dạng sinh học ở khu vực hành lang

Bối cảnh kinh tế xã hội trong khu vực hành lang

Các hành động đề xuất cho việc tăng cường bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học trong khu hành lang

Chưa có bình luận

Thêm bình luận

You must be logged in to post a comment.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn