skip to Main Content

Video: Mô hình VACB thân thiện với môi trường

Video do PanNature thực hiện giới thiệu về mô hình Vườn – Ao – Chuồng – Biogas (VACB) của ông Lê Hoàng Thanh – nông dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Với mô hình này, hơn 20 năm nay, ông Thanh không tốn bất kỳ chi phí xăng dầu, gas, hay củi nào để đun nấu. Ông còn tiết kiệm được nhiều chi phí khác trong hoạt động chăn nuôi và trồng trọt.

Người trí thức nông dân này còn luôn giúp đỡ bà con trong và ngoài nước phát triển những mô hình tương tự. Ông cũng tạo điều kiện cho sinh viên và nghiên cứu sinh các trương lân cận tới tham quan, học hỏi, nghiên cứu.

PanNature chia sẻ mô hình này với  hy vọng các mô hình nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường như của ông ngày càng được phát triển và nhân rộng.

Back To Top