skip to Main Content

Bảo tồn đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững

Bộ phim tài liệu ngắn với chủ đề Bảo tồn đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức GIZ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng giai đoạn 2015 – 2018.

Góp mặt trong bộ phim, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã ghi nhận những thay đổi tích cực từ phía các nhà hoạch định chính sách trong việc tiếp thu ý kiến và tạo điều kiện cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình soạn thảo chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học. 

.

 

Back To Top