skip to Main Content
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Trong Vận động Chính Sách

Chia sẻ kinh nghiệm trong vận động chính sách

Ngày 4/1/2020, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hoá Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM), Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Nước (WARECOD), Trung tâm Sáng tạo Xanh (GreenID) cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp tổ chức Tọa đàm Bài học kinh nghiệm trong vận động chính sách ở Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức nhằm thảo luận và chia sẻ các thành tựu, khó khăn, thách thức của công tác vận động chính sách, cập nhật bối cảnh, lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu vận động chính sách cho các hoạt động tiếp theo.

Tham gia Tọa đàm, ngoài thành viên của bốn đơn vị đồng tổ chức còn có các chuyên gia độc lập về lâm nghiệp, năng lượng, đất đai… và một số đại diện các cộng đồng thuộc Mạng lưới Đất rừng Việt Nam.

Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature phát biểu tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nhấn mạnh các yếu tố tạo nên sự thành công trong vận động chính sách như thu thập bằng chứng thực tiễn nhằm làm nền cho những kiến nghị, đề xuất chính sách thuyết phục; có kế hoạch, chiến lược vận động chính sách phù hợp, bao gồm việc chuẩn bị thông tin tài liệu, bám sát tiến trình xây dựng chính sách; liên kết tạo mạng lưới; lựa chọn cơ quan hoạch định chính sách và phương thức truyền tải thông điệp phù hợp; cũng như thiết lập mạng lưới chuyên gia có tâm và có tầm…  

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia Tọa đàm cũng thảo luận về các khó khăn mà các tổ chức ngoài công lập đã, đang và sẽ phải đối mặt, trong đó có khó khăn về tài chính do một số nhà tài trợ truyền thống đang dần rút ra khỏi khu vực; sự thiếu hụt một thế hệ kế cận nhiệt huyết và có năng lực để gánh vác sứ mệnh mà các tổ chức đang hướng tới; sức ép từ các nhóm lợi ích …

Các tổ chức cũng đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm, bài học và đưa ra các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn này.

Đây cũng là dịp để các tổ chức lắng nghe kiến nghị từ phía cộng đồng về các vấn đề mà các tổ chức đang nỗ lực góp phần giải quyết như đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường…

Back To Top