skip to Main Content

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giám sát, đánh giá quản trị rừng

Ngày 18/5/2018 tại Đà Nẵng, Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tham gia giám sát và đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam: Phương pháp, kết quả và ý nghĩa chính sách”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (Voices for Mekong Forests) do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Đọc tiếp

Khuyến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017

Liên minh Đất rừng (FORLAND), bao gồm một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) như Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản đại và Phát triển (CIRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (TROPENBOS- Việt Nam) đã hoàn thiện văn bản góp ý và khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Lâm Nghiệp 2017.
Đọc tiếp

Hội thảo tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong đầu tư nông lâm nghiệp

Nhằm cung cấp thêm thông tin về yêu cầu và kinh nghiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường – xã hội trong phát triển nông-lâm nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và sự sẵn sàng của doanh nghiệp, tránh rủi ro khi tham gia vào thị trường xuất khẩu và nội địa, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuât tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo tập huấn “Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho đầu tư phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở Tây Nguyên: Từ chính sách đến thực tiễn”.
Đọc tiếp

Hội nghị về Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)

Để xây dựng hiểu biết và đóng góp cho quá trình thể chế thực hiện Luật Lâm nghiệp, cụ thể hóa các quy định về chi trả DVMTR trong nghị định hướng dẫn thực hiện, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Quỹ BVPTR Việt Nam, Quỹ BVPTR Lào Cai và chuyên gia tư vấn (TS. Nguyễn Chí Thành) tiến hành đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm này từ tháng 8-12 năm 2017.
Đọc tiếp
Back To Top