skip to Main Content
PanNature Chuyển Trụ Sở Mới

PanNature chuyển trụ sở mới

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin thông báo kể từ ngày 10/12/2013, văn phòng cơ quan chúng tôi chuyển về địa chỉ mới: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,…

Đọc tiếp
Bản Tin Chính Sách Quý III/2013

Bản tin Chính sách Quý III/2013

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin giới thiệu với quý vị độc giả Bản tin Chính sách về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững số 11, Quý III/2013. Các nội dung chính của Bản tin…

Đọc tiếp
Bộ Tiêu Chuẩn EITI 2013

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013

EITI đã trải qua hơn 10 năm phát triển kể từ khi Hội nghị EITI tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 mà tại đó các nguyên tắc EITI đã được thống nhất. Những nguyên tắc này, là nền…

Đọc tiếp
Back To Top