skip to Main Content

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013

EITI đã trải qua hơn 10 năm phát triển kể từ khi Hội nghị EITI tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 mà tại đó các nguyên tắc EITI đã được thống nhất. Những nguyên tắc này, là nền…

Đọc tiếp

Bản tin Chính sách Quý II/2013

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin giới thiệu với quý vị độc giả Bản tin Chính sách về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững số 10, Quý II/2013. Các nội dung chính của Bản tin…

Đọc tiếp
Back To Top