skip to Main Content

Hội thảo về thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng

Nhằm thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng, kết nối các bên liên quan có trách nhiệm và lợi ích gắn kết với rừng và đất rừng, xác định các yêu cầu cho xây dựng và ban hành hướng dẫn thực thi Luật Lâm nghiệp, ngày 12/01/2018 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng cho thực thi Luật Lâm nghiệp tại khu vực Trung và Nam Trường Sơn”.
Đọc tiếp

Chúc Mừng Năm Mới 2011

Nhân dịp Năm Mới 2011 sắp đến, Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin được chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nhà tài trợ, đối tác, các cố vấn, tình nguyện viên, đồng nghiệp và bạn bè trong những năm vừa qua. Trung tâm Con người và Thiên nhiên chuẩn bị hoàn thành 5 năm đầu tiên kể từ khi chính thức thành lập ...
Đọc tiếp
Back To Top