skip to Main Content

Sử dụng smart phone trong tuần tra bảo vệ rừng

Hàng ngàn hecta rừng đã và đang được hỗ trợ bảo vệ thông qua việc ứng dụng điện thoại thông minh trong quản lý và giám sát. Đây là một phần kết quả của hoạt động đang được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) thực hiện.
Đọc tiếp

PanNature hỗ trợ chương trình ứng dụng điện thoại di động trong tuần tra bảo vệ rừng

Nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam, từ năm 2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) tiến hành nghiên cứu, tham vấn và xây dựng Khung giám sát, báo cáo, đánh giá chi trả DVMT cấp tỉnh và phát triển ứng dụng di động cho giám sát tuần tra bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng tại các khu vực chi trả.
Đọc tiếp

Việt Nam đang có cơ hội tốt để cải thiện công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ

Video do VTC 14 thực hiện sau Hội thảo “Rừng phòng hộ tại Việt Nam: Giải pháp quản lý, bảo vệ và phục hồi nhằm đảm bảo an ninh môi trường" do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức tại Việt Nam phối hợp với Vụ Quản lý Rừng Đặc dụng và Rừng Phòng hộ đồng tổ chức.
Đọc tiếp
Back To Top