skip to Main Content
Nui Rung Viet Nam

Khởi động dự án: Tăng cường tiếng nói của các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng sông Mê Kông

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 16/8/2017, Trung tâm vì Con người và Rừng phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng sông Mê Kông” (Voices for Mekong Forests (viết tắt là V4MF)) tại Hà Nội. Với nền tảng phát triển của dự án là để quản lý rừng bền vững, quản lý cảnh quan rừng phải dựa trên nguyên tắc bao quát tổng thể và có sự tham gia của Các bên ngoài nhà nước. Dự án do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, được triển khai trên quy mô vùng và bao quát 5 quốc gia thuộc 3 vùng cảnh quan vùng Mê Kông (Lào, Cam-pu-chia, My-an-ma, Thái Lan, Việt Nam). Dự án đặt  mục tiêu "đến năm 2021, các bên tham gia ngoài nhà nước trong vùng sông Mê Kông được trao quyền, kết nối và tham gia đánh giá, giám sát và ứng phó phù hợp nhằm tăng cường quản trị lâm nghiệp, đặc biệt đối với Hiệp định đối tác tự nguyện - Kế hoạch hành động của EU về Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT-VPA) và REDD+ (Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng)". Tại Việt Nam, Dự án Tăng được Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cùng Trung tâm con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp thực hiện.
Đọc tiếp

Các nhà khoa học tiếp tục gửi Thư kiến nghị bảo tồn bán đảo Sơn Trà

Ngày 15 tháng 07 năm 2017, tại Đà Nẵng, Viện Sinh thái học Miền Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đồng tổ chức hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà” nhằm góp thêm tiếng nói của các nhà khoa học về giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững.
Đọc tiếp

Tuyên bố chung của Diễn đàn Xã hội dân sự về lâm nghiệp xã hội

Diễn đàn Xã hội dân sự về Lâm nghiệp xã hội khu vực ASEAN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Diễn đàn có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự (CSO), các tổ chức cộng đồng, các mạng lưới công tác về dân tộc bản địa, các tổ chức thành viên liên quan tại khu vực ASEAN hiện đã và đang thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và các chương trình hộ hỗ trợ kỹ thuật về lâm nghiệp, sinh kế và tiếp thị lâm sản ngoài gỗ, quyền sở hữu, quyền tiếp cận tài nguyên rừng và các hệ thống kiến thức bản địa truyền thống tài nguyên thiên nhiên cũng như một số dự án mới liên quan tới REDD+. Đây là diễn đàn để chọn lọc, thống nhất và truyền tải các thông điệp quan trọng từ các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng tới chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN thông qua Nhóm làm việc về Lâm nghiệp xã hội (AWGSF). Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Diễn đàn Xã hội dân sự về Lâm nghiệp Xã hội ASEAN diễn ra với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho hơn 40 tổ chức đến từ 8 quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, sau khi thống nhất về tầm nhìn mới và các mục tiêu hợp tác về lâm nghiêp khu vực ASEAN đến năm 2020 tại Hội nghị thường niên và Đối thoại chính sách lần thứ 10 tại Palawan, Philippines năm 2016, chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ và cập nhật những nội dung hoạt động mới nhất với các bạn.
Đọc tiếp

Quy trình Tham vấn trước đối với đập Pak Beng phải được gia hạn

Thứ hai tuần tới (ngày 19/06), Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Kông (MRC) sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt nhằm thảo luận về quy trình Tham vấn trước đối với đập Pak Beng và về quan điểm của các quốc gia thành viên MRC được phản hồi trong mẫu báo cáo chính thức. Cuộc họp đánh dấu sự kết thúc 6 tháng đầu tiên của quy trình Tham vấn trước đối với dự án Pak Beng.
Đọc tiếp

Liên minh cứu sông Mê Kông kêu gọi hoãn ra quyết định và kéo dài Quy trình Tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pak Beng

Liên minh cứu sông Mê Kông gồm các thành viên thuộc các quốc gia thuộc Lưu vực sông Mê Kông. Chúng tôi hoạt động dựa trên nhận thức rằng sông Mê Kông là tài sản chung, mang lại nguồn tài nguyên nuôi sống hàng triệu người dân Đông Nam Á và đóng góp một cách bền vững cho sự phồn thịnh về kinh tế và xã hội của khu vực. Liên minh cứu sông Mê Kông và các thành viên đã và đang giám sát quá trình ra quyết định đối với các đập trên dòng chính Hạ lưu sông Mê Kông, bao gồm cả việc tham gia các cuộc họp Tham vấn trước cấp quốc gia và khu vực đối với dự án thủy điện Xayaburi và Don Sahong. Trải nghiệm từ các cuộc tham vấn khiến chúng tôi càng thêm lo ngại cho tương lai của con sông Mê Kông và người dân lưu vực.
Đọc tiếp

Kiến nghị của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam gửi Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế

Trước thông tin Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế tổ chức cuộc họp tham vấn cấp khu vực về việc xây dựng đập thủy điện Pak Beng tại CHDCND Lào và nghiên cứu của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế về Phát triển và quản lý bền vững dòng sông Mê Công (Study on the Sustainable Development and Management of the Mekong River hay the Council Study - CS) tại Luang Prabang vào 22-23/2/2017, nhóm các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và các cá nhân quan tâm tới quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước có bản kiến nghị gửi tới Ủy ban Sông Mê Công Quốc tế. Nội dung bản kiến nghị như sau:
Đọc tiếp

Tuyên bố chung của các NGO Campuchia và quốc tế về quyết định xây dựng Don Sahong của Lào

Ngày 18/09/2015, Liên minh các dòng sông (RCC) của Campuchia cùng hơn 40 tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế đưa ra Tuyên bố chung thể hiện “nỗi thất vọng sâu sắc” trước quyết định phê duyệt Thỏa thuận nhượng quyền xây dựng công trình thủy điện Don Sahong của Quốc hội Lào mới đây.
Đọc tiếp

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam ra Thông cáo báo chí về vấn đề đập Don Sahong trên dòng chính Mê Công

Ngày 18/09/2015, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã đưa ra thông cáo báo chí đề nghị Chính phủ Lào xem xét lại quyết định xây dựng dự án Don Sahong vào cuối năm 2015 và nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động xuyên biên giới của dự án này; yêu cầu Tập đoàn MegaFirst của Malayxia phải xem xét và dừng kế hoạch đầu tư của mình vào thủy điện Don Sahong – một công trình gây nhiều tác động lớn đến môi trường, sinh thái và sinh kế người dân lưu vực hạ lưu sông Mê Công.
Đọc tiếp

Thông cáo báo chí: EITI sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng cho Việt Nam

Hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu và truyền thông đã tham dự tọa đàm chính sách “Thực thi Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) để cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả thu ngân sách”.
Đọc tiếp
Back To Top