Thông cáo báo chí

Quy trình Tham vấn trước đối với đập Pak Beng phải được gia hạn

Thứ hai tuần tới (ngày 19/06), Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Kông (MRC) sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt nhằm thảo luận về quy trình Tham vấn trước đối với đập Pak Beng và về quan điểm của các quốc gia thành viên MRC được phản hồi trong mẫu báo cáo chính thức. Cuộc họp đánh dấu sự kết thúc 6 tháng đầu tiên của quy trình Tham vấn trước đối với dự án Pak Beng.

Read more →

Liên minh cứu sông Mê Kông kêu gọi hoãn ra quyết định và kéo dài Quy trình Tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pak Beng

Liên minh cứu sông Mê Kông gồm các thành viên thuộc các quốc gia thuộc Lưu vực sông Mê Kông. Chúng tôi hoạt động dựa trên nhận thức rằng sông Mê Kông là tài sản chung, mang lại nguồn tài nguyên nuôi sống hàng triệu người dân Đông Nam Á và đóng góp một cách bền vững cho sự phồn thịnh về kinh tế và xã hội của khu vực. Liên minh cứu sông Mê Kông và các thành viên đã và đang giám sát quá trình ra quyết định đối với các đập trên dòng chính Hạ lưu sông Mê Kông, bao gồm cả việc tham gia các cuộc họp Tham vấn trước cấp quốc gia và khu vực đối với dự án thủy điện Xayaburi và Don Sahong. Trải nghiệm từ các cuộc tham vấn khiến chúng tôi càng thêm lo ngại cho tương lai của con sông Mê Kông và người dân lưu vực.

Read more →

Kiến nghị của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam gửi Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế

Trước thông tin Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế tổ chức cuộc họp tham vấn cấp khu vực về việc xây dựng đập thủy điện Pak Beng tại CHDCND Lào và nghiên cứu của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế về Phát triển và quản lý bền vững dòng sông Mê Công (Study on the Sustainable Development and Management of the Mekong River hay the Council Study – CS) tại Luang Prabang vào 22-23/2/2017, nhóm các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và các cá nhân quan tâm tới quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước có bản kiến nghị gửi tới Ủy ban Sông Mê Công Quốc tế. Nội dung bản kiến nghị như sau:

Read more →

Tuyên bố chung của các NGO Campuchia và quốc tế về quyết định xây dựng Don Sahong của Lào

Ngày 18/09/2015, Liên minh các dòng sông (RCC) của Campuchia cùng hơn 40 tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế đưa ra Tuyên bố chung thể hiện “nỗi thất vọng sâu sắc” trước quyết định phê duyệt Thỏa thuận nhượng quyền xây dựng công trình thủy điện Don Sahong của Quốc hội Lào mới đây.

Read more →

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam ra Thông cáo báo chí về vấn đề đập Don Sahong trên dòng chính Mê Công

Ngày 18/09/2015, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã đưa ra thông cáo báo chí đề nghị Chính phủ Lào xem xét lại quyết định xây dựng dự án Don Sahong vào cuối năm 2015 và nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động xuyên biên giới của dự án này; yêu cầu Tập đoàn MegaFirst của Malayxia phải xem xét và dừng kế hoạch đầu tư của mình vào thủy điện Don Sahong – một công trình gây nhiều tác động lớn đến môi trường, sinh thái và sinh kế người dân lưu vực hạ lưu sông Mê Công.

Read more →

Thông cáo báo chí: EITI sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng cho Việt Nam

Hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu và truyền thông đã tham dự tọa đàm chính sách “Thực thi Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) để cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả thu ngân sách”.

Read more →

Liên minh Cứu Sông Mê Kông kêu gọi hủy bỏ đập Don Sahong

Nhân cuộc tham vấn khu vực của Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đối với dự án đập Don Sahong diễn ra ngày 12 tháng 12 năm 2014, Liên minh Cứu sông Mê Kông (StM) xin được nhắc lại lời kêu gọi hủy bỏ xây đập thủy điện Don Sahong để bảo vệ dòng sông Mê Kông.

Read more →

Cộng đồng Thái Lan đề nghị tòa án ra phán quyết đình chỉ hợp đồng mua bán điện đập Xayaburi

Bangkok, Thái Lan, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Liên Minh Cứu Sông Mê Kông (StM) ủng hộ việc Mạng Lưới Người Thái thuộc tám tỉnh trên lưu vực sông Mê Kông (dưới đây gọi là Mạng lưới) ngày hôm nay đã gửi tới Tòa án Hành chính Thái Lan lời kêu gọi ra phán quyết đình chỉ Hợp đồng mua bán điện (PPA) từ con đập Xayaburi, con đập đầu tiên được xây dựng hạ nguồn dòng chính sông Mê Kông.

Read more →

Minh bạch sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng cho Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014 – Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu và truyền thông đã tham dự hội thảo “Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”. Sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, với sự hỗ trợ của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Liên minh Khoáng sản Việt Nam.

Read more →
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn