skip to Main Content

Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong FLEGT

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFT), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MK) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được RECOFTC, WWF và PanNature phối hợp thực hiện tại Việt Nam.
Đọc tiếp

Phó Thủ tướng đề nghị xem xét Kiến nghị về Quy hoạch quặng titan của LMKS

Ngày 9/8, Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký Công văn CV số 7585/VPCP-CN phúc đáp Kiến nghị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đang được điều chỉnh của Liên minh Khoáng sản, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là đại diện, gửi tới Văn phòng chính phủ vào ngày 23/07 vừa qua.
Đọc tiếp

Tổng kết Diễn đàn CSO về lâm nghiệp xã hội trong ASEAN

Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Diễn đàn CSO về Lâm nghiệp Xã hội trong ASEAN được tổ chức tại Đà Nẵng vào 24-25/6/2018 với chủ đề “Duy trì các hoạt động và các đóng góp mang tính hợp tác, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm trong Chương trình Đóng góp do quốc gia tự xác định NDC và các Mục tiêu phát triển bền vững”.
Đọc tiếp

Kiến nghị về “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan”

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, nhóm các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, các Tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các chuyên gia độc lập đã gửi Bản kiến nghị về “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan” đang được điều chỉnh  lên Thủ Tướng và các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan có thẩm quyền.
Đọc tiếp

Phục hồi rừng tự nhiên: Điều kiện và yêu cầu cải cách chính sách lâm nghiệp

Tại Báo cáo Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng[2], Bộ NN&PTNN đã đặt nhiệm vụ “đảm bảo 15% diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng; đến năm 2020 tăng thêm khoảng 100.000 ha rừng đặc dụng”. Mục tiêu này liệu có đạt được? Cần những điều kiện gì? Cần những cải cách như thế nào về chính sách lâm nghiệp và thực thi? Bên cạnh yếu tố chính sách, các khía cạnh như kỹ thuật, sức ép phát triển kinh tế xã hội... có ảnh hưởng như thế nào đến tính khả thi của nỗ lực phục hồi rừng? Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại Tọa đàm “Phục hồi rừng tự nhiên: Điều kiện và yêu cầu cải thiện chính sách lâm nghiệp” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức tại Hà Nội.
Đọc tiếp

Hội thảo tập huấn về rủi ro trong đầu tư liên quan đến đất đai

Tiếp nối thành công của Tập huấn về Môi trường và Hệ sinh thái, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức tập huấn “Rủi ro trong đầu tư liên quan đến đất đai: Nhận diện rủi ro, cơ chế phòng ngừa, khắc phục và xử lý khủng hoảng” cho các Doanh nghiệp hội viên và đối tác tại thành phố Đà Nẵng ngày 19 - 20/7/2018.
Đọc tiếp
Back To Top