skip to Main Content

PanNature chính thức tham gia Mạng lưới toàn cầu vì tương lai không chất độc hại (IPEN)

Ngày 15/11 vừa qua, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã chính thức là thành viên của IPEN, một mạng lưới toàn cầu các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì một thế giới mà tại đó các chất hóa học được sử dụng theo cách thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Đọc tiếp

Thủy điện dòng chính sông Mê Công được đề cập tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2018

Nhiều năm qua, vấn đề phát triển trên dòng chính sông Mê Công và các tác động của nó đối với khu vực luôn là một trong những chủ đề chính mà PanNature quan tâm. Vấn đề này tiếp tục được PanNature và các đối tác trong khu vực đề cập tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2018 (APF/ACSC 2018) được tổ chức tại Singapore từ ngày 1-4/11/2018.
Đọc tiếp

Khóa đào tạo tập huấn viên “Kỹ năng thúc đẩy trong đào tạo”

Nhằm đóng góp tăng cường năng lực của các cán bộ thực hiện công tác quản lý lâm nghiệp và các cán bộ cơ sở có liên quan trong việc thực hành thúc đẩy các bên liên quan vào quản trị rừng, RECOFTC - Trung tâm Con người và Rừng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF - Việt Nam) cùng phối hợp thực hiện "Khóa đào tạo tập huấn viên: Kỹ năng thúc đẩy trong đào tạo"  từ ngày 8/10 đến ngày 12/10 tại thành phố Đà Nẵng.
Đọc tiếp

Thúc đẩy hợp tác truyền thông về quản trị rừng tại Việt Nam

Sáng ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác truyền thông về tăng cường quản trị rừng tại Việt Nam” nhằm thúc đẩy quản trị rừng tốt và phát triển lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh mới.
Đọc tiếp

Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong FLEGT

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFT), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MK) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được RECOFTC, WWF và PanNature phối hợp thực hiện tại Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top