Cơ hội khác

PanNature hỗ trợ nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu tại hiện trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nội dung chi tiết như sau:

Read more →

Hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về văn hóa và kiến thức bản địa

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về chủ đề “Văn hóa và kiến thức bản địa dân tộc Mông” trong khuôn khổ dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam” do Quỹ Blue Moon (Hoa Kỳ) tài trợ.

Read more →

Cơ hội Tham dự Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững

Hưởng ứng Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống trong giới trẻ do Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc phát động và với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), PanNature sẽ tổ chức “Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững” vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2009 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình. Diễn đàn này được tài trợ bởi Chương trình Phát triển bền vững về Môi trường của  Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các tình nguyện viên và PanNature tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long. Mùa hè 2007.

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm giúp các bạn thanh niên, sinh viên đang tham gia các mạng lưới tình nguyện về môi trường có cơ hội giao lưu, chia sẻ thông tin và suy nghĩ về tương lai, về xây dựng lối sống hài hoà với thiên nhiên môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nội dung chương trình được gửi kèm dưới đây. Các bạn thanh niên, sinh viên, các nhóm và CLB tình nguyện quan tâm và muốn tham gia Diễn đàn xin vui lòng điền thông tin vào bản đăng ký và gửi lại qua email cho ban tổ chức trước ngày thứ Năm, 26/03/2009 theo địa chỉ dưới đây: Chị Nguyễn Thúy Hằng Email: bandoc@nature.org.vn Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ 101 *Lưu ý: Vì số lượng thành viên Diễn đàn giới hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên những bạn đăng ký sớm. Chúng tôi sẽ khẳng định sự tham gia của các bạn qua email. Tải thư mời và bản đăng ký tham gia:

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn