skip to Main Content

PanNature tuyển Cán bộ Truyền thông Sáng tạo

Bạn biết chụp ảnh? HoặcBạn biết quay phim và làm video clip? HoặcBạn có hoa tay, biết vẽ hoạt hình? HoặcBạn đam mê sắc màu và yêu thích thiết kế sáng tạo? VàBạn hiểu sức mạnh của mạng xã hội và Internet? VàBạn yêu thiên nhiên và các loài cây cỏ, động vật?Hoặc bạn có tất cả các yếu tố trên?Hãy gia nhập đội ngũ truyền thông của PanNature!
Đọc tiếp

PanNature tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thúc đẩy cải thiện chính sách công hướng đến thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được khái quát hóa, thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua quảng bá và thúc đẩy lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực giúp các cộng đồng địa phương bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững.
Đọc tiếp

PanNature cần tuyển Điều phối viên chương trình và Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thúc đẩy cải thiện chính sách công hướng đến thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua quảng bá và thúc đẩy lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực giúp các cộng đồng địa phương bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững. PanNature đang có nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí nhằm tăng cường nhân lực cho Phòng Nghiên cứu Chính sách.
Đọc tiếp

PanNature tuyển cán bộ dự án

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong hai đối tác tổ chức xã hội cùng với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thực hiện Dự án “Tiếp cận chung tới các tiến trình Hiệp định đối tác tự nguyên (VPA) tại Lào và Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Uỷ Ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA), kéo dài trong 4 năm từ 1/4/2014 đến hết 31/3/2018.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Tư vấn thiết kế poster

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án. Để hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quyền lợi và nhận thức của cộng đồng trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế poster liên quan đến lĩnh vực trên, để làm công cụ truyền thông cộng đồng tại các xã mục tiêu của dự án.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Tư vấn tập huấn Phát thanh viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án. Để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại hiện trường, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đóng vai trò thúc đẩy viên trong lớp tập huấn phát thanh viên cho các học viên đến từ 7 tỉnh thuộc vùng hoạt động của dự án trong khuôn khổ nội dung hoạt động (4) trên đây. Kết thúc khoá tập huấn đảm bảo các học viên xây dựng được kế hoạch, chương trình phát thanh và thực hiện hiệu quả hoạt động phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã đạt hiệu quả cao.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Cán bộ nghiên cứu chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thay đổi cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua vận động các nhà ra quyết định lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giúp các cộng đồng địa phương tự bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững ở địa bàn. Để thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược hoạt động 2016-2020, PanNature đang tìm kiếm tìm kiếm một cán bộ nghiên cứu chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động của phòng NCCS. Cán bộ này sẽ trực tiếp thực hiện các nghiên cứu, phân tích chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động tăng cường năng lực cho các tổ chức địa phương và đối tác của PanNature.
Đọc tiếp
Back To Top