Tuyển dụng

PanNature tuyển cán bộ dự án

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong hai đối tác tổ chức xã hội cùng với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thực hiện Dự án “Tiếp cận chung tới các tiến trình Hiệp định đối tác tự nguyên (VPA) tại Lào và Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Uỷ Ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA), kéo dài trong 4 năm từ 1/4/2014 đến hết 31/3/2018.

Read more →

PanNature tuyển Tư vấn thiết kế poster

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án.

Để hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quyền lợi và nhận thức của cộng đồng trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế poster liên quan đến lĩnh vực trên, để làm công cụ truyền thông cộng đồng tại các xã mục tiêu của dự án.

Read more →

PanNature tuyển Tư vấn tập huấn Phát thanh viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án.

Để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại hiện trường, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đóng vai trò thúc đẩy viên trong lớp tập huấn phát thanh viên cho các học viên đến từ 7 tỉnh thuộc vùng hoạt động của dự án trong khuôn khổ nội dung hoạt động (4) trên đây. Kết thúc khoá tập huấn đảm bảo các học viên xây dựng được kế hoạch, chương trình phát thanh và thực hiện hiệu quả hoạt động phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã đạt hiệu quả cao.

Read more →

PanNature tuyển Cán bộ nghiên cứu chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thay đổi cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua vận động các nhà ra quyết định lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giúp các cộng đồng địa phương tự bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững ở địa bàn. Để thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược hoạt động 2016-2020, PanNature đang tìm kiếm tìm kiếm một cán bộ nghiên cứu chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động của phòng NCCS. Cán bộ này sẽ trực tiếp thực hiện các nghiên cứu, phân tích chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động tăng cường năng lực cho các tổ chức địa phương và đối tác của PanNature.

Read more →

PanNature tuyển Tư vấn Nghiên cứu thể chế tài chính

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tìm kiếm và tuyển dụng 01 chuyên gia trong nước để phối hợp thực hiện tư vấn ngắn hạn về “Đánh giá cơ hội và khả năng áp dụng các công cụ tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững vịnh Hạ Long”. Nhiệm vụ này thuộc khuôn khổ dự án Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng do USAID tài trợ.

Read more →

PanNature tuyển Cán bộ xử lý dữ liệu

Trung tâm đang cần tuyển 01 vị trí Cán bộ Công nghệ thông tin với nội dung cụ thể như sau:

Read more →

Dự án “Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà” tuyển Chuyên gia tư vấn truyền thông

Dự án “Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và các cộng sự thực hiện trong giai đoạn 2014-2017 với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ  (USAID).

Dự án nhằm góp phần tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững vịnh Hạ Long thông qua thúc đẩy việc hình thành và thực hành phương thức hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan gồm các đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng và phi chính phủ.

Hiện nay, dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ việc xây dựng chiến lược truyền thông về cách tiếp cận của dự án, tăng cường nhận thức và thúc đẩy hợp tác các bên giữa các tổ chức địa phương tại vịnh Hạ Long.

Hồ sơ bao gồm:

 • CV của tư vấn, thể hiện rõ các kỹ năng, kinh nghiệm liên quan.
 • Kế hoạch đề xuất triển khai thực hiện công việc tư vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 24/7/2015

Nơi nhận hồ sơ:

Chị Đỗ Hải Linh
Email: linh@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 35564001, máy lẻ 112 

Xem chi tiết mô tả công việc tại đây.

PanNature tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Cán bộ Nghiên cứu Chính sách là nhân sự trực thuộc Phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature. Nhiệm vụ chính của chức danh này là theo dõi, tổng hợp, đánh giá và thực hiện các phân tích chính sách có chất lượng cao về tác động của các tiến trình khu vực và chính sách phát triển đối với xã hội, môi trường và tài nguyên.

Read more →

PanNature tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Bạn đang tìm kiếm một công việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách và có thể tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội? Bạn sở hữu chuyên môn sâu, có kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên? Bạn muốn gia nhập đội ngũ của Trung tâm Con người và Thiên nhiên?

Chúng tôi hiện đang cần tuyển dụng 01 Cán bộ Nghiên cứu Chính sách, thông tin chi tiết như sau:

Nội dung công việc:

Cán bộ Nghiên cứu Chính sách là nhân sự trực thuộc Phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature. Nhiệm vụ chính của chức danh này là theo dõi, tổng hợp, đánh giá và thực hiện các phân tích chính sách có chất lượng cao về tác động của các tiến trình khu vực và chính sách phát triển đối với xã hội, môi trường và tài nguyên.  Chức danh này cũng có nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy các thành viên khác thuộc Phòng nghiên cứu chính sách các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và phát triển các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Trực tiếp thực hiện các nghiên cứu và phân tích chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản trị tài nguyên thiên nhiên
 • Quảng bá các nội dung và quan điểm nghiên cứu của PanNature tại các diễn đàn chính sách và truyền thông đến các nhóm đối tượng phù hợp.
 • Hỗ trợ các thành viên thuộc Phòng nghiên cứu chính sách các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và phát triển năng lực chuyên môn khác.
 • Trực tiếp biên tập và kiểm định chất lượng các báo cáo nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật và bài viết từ nghiên cứu viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách trong các hoạt động xây dựng chương trình/dự án nghiên cứu, tham vấn, góp ý chính sách khi có yêu cầu.

Công việc chính: 

Tham khảo bản mô tả công việc kèm theo.

Yêu cầu:

 • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, quan hệ quốc tế hoặc chính sách công. Ưu tiên các ứng viên có học vị Tiến sỹ hoặc đã được đào tạo ở các nước phát triển.
 • Có hiểu biết tốt về các tiến trình cấp khu vực như ASEAN, các hiệp định thương mại tự do và tác động đối với tài nguyên, môi trường và xã hội ở cấp khu vực. Ứng viên cũng cần có hiểu biết tốt về  thể chế chính sách trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ở Việt Nam; các chương trình phát triển có nguy cơ tác động lớn đối với tài nguyên môi trường ở như phát triển cây công nghiệp, thủy điện hay khai thác khoáng sản.
 • Có năng lực phân tích, phản biện, viết và biên tập báo cáo tốt.
 • Có sở thích thực hiện các phân tích, đánh giá và nghiên cứu về kinh tế – xã hội.
 • Có khả năng tự học hỏi và chủ động trong công việc.
 • Đã chủ trì thực hiện ít nhất 05 nghiên cứu, đánh giá hoặc phân tích về các vấn đề kinh tế, chính sách và xã hội.
 • Có ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, bảo vệ môi trường, quản trị tài nguyên, hay chính sách xã hội.
 • Sử dụng tiếng Anh văn bản và giao tiếp tốt (yêu cầu IELTS từ 6.5 hoặc TOETL IBT từ 80 điểm trở lên).
 • Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của công việc được giao.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin việc, trong đó nêu rõ mức lương đề nghị.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, sở thích, các bài báo khoa học, ấn phẩm đã xuất bản (nếu có).
 • Các văn bằng liên quan (photo không cần công chứng)

Trung tâm sẽ yêu cầu ứng viên nộp các hồ sơ cá nhân khác sau khi được tuyển dụng.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/05/2015

Các ứng viên quan tâm xin nộp hồ sơ qua:

Chị Trần Hồng Phượng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: phuongth@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556 4001, máy lẻ: 109

Lưu ý: Hồ sơ có thể gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc qua email. Không cần nộp hồ sơ gốc hoặc bản công chứng.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. 
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 3556-4001 | Fax: 04 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn