skip to Main Content

PanNature tuyển Tư vấn Nghiên cứu thể chế tài chính

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tìm kiếm và tuyển dụng 01 chuyên gia trong nước để phối hợp thực hiện tư vấn ngắn hạn về “Đánh giá cơ hội và khả năng áp dụng các công cụ tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững vịnh Hạ Long”. Nhiệm vụ này thuộc khuôn khổ dự án Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng do USAID tài trợ.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Cán bộ Nghiên cứu Chính sách là nhân sự trực thuộc Phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature. Nhiệm vụ chính của chức danh này là theo dõi, tổng hợp, đánh giá và thực hiện các phân tích chính sách có chất lượng cao về tác động của các tiến trình khu vực và chính sách phát triển đối với xã hội, môi trường và tài nguyên.
Đọc tiếp
Back To Top