skip to Main Content

Bình Minh của những thanh niên miền đất đỏ

Video "Bình minh của những thanh niên trên miền đất đỏ" giới hiệu về mô hình Canh tác cà phê thích ứng biến đổi khí hậu của hợp tác xã Bình Minh ở xã Cư Sue, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Đắk và những hoạt động của Dự án Sáng kiến Sinh kế xanh do do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện, với sự tài trợ của IUCN và Tropenbos International và Mileuderjensie Hà Lan.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 26 – Năng lượng cho phát triển bền vững

Trước viễn cảnh thay đổi toàn diện của ngành công nghiệp năng lượng trong tương lai không xa, Việt Nam cũng cần có các tính toán hợp lý để bắt nhịp với lộ trình của thế giới. Việc đưa dự báo công nghệ vào trong lộ trình phát triển để tránh bị tụt hậu và lãng phí là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, để đảm bảo cung cấp nhu cầu năng lượng, Việt Nam cần ưu tiên loại bỏ các ngành công nghiệp thâm dụng năng lượng trong các quy hoạch phát triển thông qua hàng rào chính sách, kỹ thuật. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất năng lượng cũng sẽ giúp cân đối năng lượng. Bên cạnh đó, cần có lộ trình hợp lý cho năng lượng tái tạo nhằm thay thế dần các nguồn năng lượng thông thường, có tính đến yếu tố công nghệ mới. Hơn nữa, các dự án năng lượng trong thời gian tới cần bắt buộc áp dụng công nghệ thế hệ mới nhằm tăng hiệu suất, giảm tác động lên môi trường và sức khỏe con người.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 25

Với hơn 3.260 km bờ biển bao bọc 29 tỉnh, thành dọc theo chiều dài đất nước, Việt Nam là một quốc gia có lợi thế về phát triển kinh tế biển. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định nước ta phải trở thành quốc gia giàu mạnh về biển, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với an ninh – quốc phòng, bảo vệ môi trường, đảm bảo theo hướng quản lý tổng hợp, liên kết giữa các vùng biển, ven biển, hải đảo và nội địa.
Đọc tiếp

Chỉ số Quản trị tài nguyên 2017

Chỉ số quản trị tài nguyên (NRGI) 2017 do  Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI) công bố năm 2017 đã chỉ ra nhiều bằng chứng về những bước tiến bộ lớn tại các quốc gia đang phát triển, ở một hay một số khía cạnh chính sách, nhằm thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển đất nước.
Đọc tiếp

Nghiên cứu về kiến thức truyền thống trong quản lý rừng của cộng đồng tại Vân Hồ, Sơn La

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nghiên cứu tại hiện trường Đợt 1 do Trung tâm Con người và Thiên Nhiên tổ chức, học viên Nguyễn Phương Anh (Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Môi trường - Đại học Freiburg, Đức) đã thực hiện nghiên cứu “Kiến thức sinh thái truyền thống trong quản lý rừng cộng đồng tại Vân Hồ, Sơn La, Việt Nam.”
Đọc tiếp
Back To Top