skip to Main Content

Chăm sóc màu xanh Hà nội: cần “đông – tây y kết hợp”

Đến hôm nay thì đã “hạ hồi phân giải”, rằng việc “chặt 6.700 cây xanh ở Hà nội” được coi là “phản khoa học, trái pháp lý, và phi văn hóa”[1]. Nhưng, dù gì thì “sự cũng đã rồi”, nên bàn nhau về hiến kế để quản lý tốt “màu xanh Hà nội” cho tương lai mới là “việc cần làm” lúc này!
Đọc tiếp

Cần thêm những quy định đột phá hỗ trợ khởi kiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận một quyền con người mới, đó là Quyền môi trường. Là luật chuyên ngành nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế để người dân thực hiện quyền con người của mình.
Đọc tiếp

Kiểm lâm địa bàn – nhân tố quan trọng trong mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng ở KBT Ngọc Sơn – Ngổ Luông

Nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn cấp xã được quy định tại Điều 13 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm. Theo đó, với quyền hạn và trách nhiệm của mình, kiểm lâm địa bàn phải thực hiện các nhiệm vụ chính như: tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phương án, kế hoạch bảo vệ rừng (BVR); xây dựng các tổ, đội quần chúng BVR; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện pháp luật, quy ước BVR tại địa bàn; và tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Với vai trò đầu mối thúc đẩy và hỗ trợ chính quyền và cộng đồng địa phương thực thi chính sách và luật pháp QLBVR, kiểm lâm địa bàn đã được xác định là nhân tố không thể thiếu ở các VQG/KBT trong tiến trình xây dựng và triển khai mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng như PanNature đã thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013 tại Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình.
Đọc tiếp

Bối cảnh phát triển lưu vực sông Mê Kông và giải pháp ứng phó cho Việt Nam

ThienNhien.Net - Dòng sông Mê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng nối liền 6 quốc gia Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam. Với khoảng 4.800km chiều dài, con sông quốc tế này tạo ra nhiều sinh cảnh độc đáo, các hệ sinh thái giàu có và nhiều vùng châu thổ phì nhiêu. Cho đến cuối thế kỷ 20, sông Mê Kông vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn do chưa bị ngăn đập trên phần lớn dòng chảy.
Đọc tiếp

Góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3754/BTNMT-TCMT, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học tích lũy được từ các chương trình, dự án, nghiên cứu của PanNature.
Đọc tiếp

Ngành lâm nghiệp Việt Nam và mục tiêu bền vững môi trường

Duy trì và gia tăng độ che phủ của rừng được xác định là một hướng đi nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong chiến lược quốc gia của Việt Nam. Từ năm 1995 độ che phủ rừng của Việt Nam đã có xu hướng phục hồi sau hàng thập kỷ suy giảm do chiến tranh và khai thác lâm sản phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy vẫn còn nhiều tranh luận về chất lượng của rừng còn lại và rừng mới song số liệu thống kê về độ che phủ rừng hiện nay nhìn chung rất khả quan.
Đọc tiếp

Góp ý cho dự thảo quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Trong những năm vừa qua,  PanNature đã và đang thực hiện một số dự án nghiên cứu, phân tích chính sách trong lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản như: Vai trò của khai khoáng trong nỗ lực giảm nghèo…

Đọc tiếp
Back To Top