Ấn phẩm

Bản tin Chính sách số 24: Rất cần luật riêng về không khí sạch

Dựa trên tổng quát năm vấn đề được đánh giá bao gồm nước và điều kiện vệ sinh, chất lượng không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe, nông nghiệp, đa dạng sinh học và môi trường sống, Chỉ số hiệu suất môi trường (EPI) năm 2016 của Trường Đại học Yale đánh giá Việt Nam xếp hạng thứ 131 trong 180 quốc gia có số liệu phân tích. Riêng đối với chất lượng không khí, Việt Nam đứng thứ 170. Có thể hiểu rằng, đất nước chúng ta nằm trong số những quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị Việt Nam là từ các hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, các cơ sở công nghiệp nội đô, sinh hoạt của dân cư, xử lý rác thải và các nguồn ô nhiễm từ ngoại thành. Hiện trạng ô nhiễm không khí được đánh giá là có xu hướng gia tăng ở quy mô và mức độ khác nhau ở hầu hết các đô thị ở nước ta.

Read more →

Nông nghiệp Tây Bắc: Nhận diện Thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh BĐKH

Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, thổ nhưỡng phong phú và khí hậu tương đối mát mẻ, song Tây Bắc chưa có nhiều bứt phá trong phát triển nông nghiệp do gặp một số khó khăn về hạ tầng, địa hình cùng phương thức canh tác lạc hậu khiến đất đai bị bạc màu, thoái hóa. Đặc biệt, khu vực này chịu nhiều tác động bất lợi từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa, lũ, khô hạn, sương muối, rét đậm kéo dài.

Mặc dù Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực trong việc khuyến khích thí nghiệm, áp dụng các mô hình nông nghiệp thân thiện nhằm vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, song hầu hết các mô hình đều được triển khai trên phạm vi hẹp nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao. Đặc biệt, công tác xây dựng, lập kế hoạch chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiện, ứng phó biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế, cả về mặt năng lực, quy trình lẫn phương thức thực hiện. Do đó, để thúc đẩy nông nghiệp Tây Bắc phát triển, cần đặc biệt ưu tiên cải thiện hoạt động nghiên cứu, xây dựng, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động, ứng dụng thực hành nông nghiệp ứng phó được triển khai và nhân rộng.

Read more →

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững

Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững – Một số vấn đề từ lý luận và thực tiễn được coi là sự kiện khoa học đầu tiên về sinh thái nhân văn tại Việt nam, giúp tổng quan về nghiên cứu sinh thái nhân văn, tiềm năng áp dụng cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong các hoạt động, dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời mở ra ý tưởng thành lập Mạng lưới Sinh thái nhân văn tại Việt Nam. Ban Tổ chức đã tổng hợp các bài trình bày và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo vào tháng 7/2017.

Read more →

Bản kiến nghị góp ý cho Dự thảo số 5 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi

Dựa trên kết quả thảo luận tại Hội thảo, nhóm các tổ chức tổ chức Hội thảo đã gửi Bản kiến nghị góp ý cho Dự thảo số 5 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương Đảng; Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Vụ Pháp chế Thanh tra, Tổng cục Lâm nghiệp Tổ thường trực xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng sửa đổi và đề nghị được xem xét đưa vào Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi.

Read more →

Bảo hộ quyền của hộ gia đình và cộng đồng đối với rừng tự nhiên

Nhằm tạo ra động lực kinh tế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng cũng như đẩy mạnh phát triển nghề rừng trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hưởng lợi từ rừng của các đối tượng tham gia, đặc biệt là hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng nên được xem xét và đặt ở vị trí trung tâm trong các chính sách cốt lõi của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nhân dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) sửa đổi sắp được trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua, tài liệu này tóm tắt các thảo luận và khuyến nghị chính về sự cần thiết của việc đảm bảo các quyền của hộ gia đình và cộng đồng đối với rừng, đất rừng và tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên.

Đây là một phần kết quả của Hội thảo “Quyền hưởng dụng của các chủ rừng, hộ gia đình và cộng đồng trong Luật BV&PTR sửa đổi” do Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Hội chủ rừng Việt Nam (VIFORA) tổ chức ngày 20/4/2017 tại Hà Nội. Gần 70 đại biểu đến từ Tổng cục Lâm nghiệp, Ban soạn thảo Luật BV&PTR sửa đổi, Văn phòng Quốc hội, đại diện các Sở NN&PTNT, chi cục kiểm lâm, chuyên gia lâm nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các chủ rừng là công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hộ gia đình và cộng đồng cùng các cơ quan truyền thông đã tham dự.

Read more →

Lựa chọn bảo tồn trước sức ép phát triển: Trường hợp Voọc chà vá chân nâu trên Bán đảo Sơn Trà

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) ra mắt báo cáo: “Lựa chọn bảo tồn trước sức ép phát triển: Trường hợp Voọc chà vá chân nâu trên Bán đảo Sơn Trà”.280417_VoocSonTra

Read more →

Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách và kế hoạch hành động nhằm lồng ghép và thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong kếhoạch hành động của Chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là một thành phần quan trọng để hướng dòng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro và vì mục tiêu phát triển bền vững.

Góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, tháng 03/2015, Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.

Read more →

Bản tin Chính sách Môi trường – Phát triển bền vững số 23

Nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về “thể chế lâm nghiệp xã hội” trong tiến trình sửa đổi Luật BVPTR, bên cạnh việc đưa ra những phân tích về diễn biến rừng Việt Nam cùng các lựa chọn (xu hướng) và thách thức phát triển trong tương lai, BTCS kỳ này cũng tập trung đánh giá việc thực thi các chính sách liên quan đến rừng (giao khoán bảo vệ, rừng cộng đồng), đất rừng (tái cơ cấu công ty lâm nghiệp) và lâm sản (phát triển rừng gỗ lớn), đồng thời nhấn mạnh các đề xuất sửa đổi liên quan đến vấn đề chủ rừng, quyền sở hữu, quyền hưởng dụng đối với rừng.

Read more →

Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản

Từ năm 2010 trở lại đây, khung chính sách và pháp luật về quản trị tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện. Trong tiến trình đó, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra khuyến nghị về việc cần phải minh bạch hóa ngành công nghiệp khoáng sản như là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực quản trị. Mặc dù nguyên tắc công khai, minh bạch chưa chính thức được ghi nhận rộng rãi trong các văn bản pháp luật của ngành khoáng sản, song nhiều quy định hướng tới minh bạch đã được đưa vào luật. Các quy định này được kỳ vọng là sẽ góp phần cung cấp thông tin cho công chúng, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào việc khai thác, sử dụng các nguồn lợi từ khoáng sản một cách bền vững và đạt hiệu quả cao nhất.

Các bộ tiêu chuẩn về công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản đã được xây dựng và áp dụng tại nhiều quốc gia trên thếgiới, điển hình trong số đó là Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng – EITI. Mặc dù đã qua một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu nhưng cho đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa thể hiện quyết tâm gia nhập và áp dụng bộ tiêu chuẩn EITI. Có thể nhận thấy, Việt Nam đang cố gắng tự mình xây dựng phương pháp riêng để quản lý ngành khoáng sản hơn là sử dụng một bộ tiêu chuẩn có sẵn của quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc tập trung nguồn lực để nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia trong lĩnh vực khoáng sản là rất cần thiết.

Theo đánh giá của một số nghiên cứu trước đó, các quy định pháp lý của Việt Nam không hề thua kém nếu so sánh với nhiều quốc gia trong khu vực . Tuy nhiên, khoảng cách từ quy định trên giấy và thực tiễn thi hành luôn là vấn đề lớn của hệ thống pháp luật Việt Nam. Mặc dù Luật khoáng sản đã được ban hành từ năm 2010 với nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch, song thực tế triển khai còn chưa được như kỳ vọng của nhà làm luật. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 20132 , mức độ thực thi nhiều quy định của pháp luật về khoáng sản còn thấp. Ví dụ, quy định về cấp phép hoạt động khoáng sản có mức độ sai phạm khá cao: 1086 sai phạm trên 957 giấy phép (tức là trung bình mỗi giấy phép có 1,13 sai phạm).

Sau 6 năm thi hành Luật khoáng sản 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện các văn bản trên. Thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đang có kế hoạch sẽ sửa đổi nhiều quy định về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản nhằm đáp ứng tốt hơn với điều kiện mới. Việc sửa đổi các chính sách này đòi hỏi rất nhiều các thông tin đầu vào và các nhận định, đánh giá khách quan. Những thực trạng đó đặt ra nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về khoảng cách giữa thực tiễn thi hành và quy định của pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản.

Trong khuôn khổ dự án “Vận động cải thiện chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch ngành công nghiệp khai thác khoáng sản” của Liên minh Khoáng sản, các chuyên gia của Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Báo cáo nghiên cứu Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin và đưa ra những khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc và có những quyết định thúc đẩy thực thi công khai minh bạch trong ngành khoáng sản tại Việt Nam.

Liên minh Khoáng sản bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, báo chí – truyền thông, chính quyền và người dân ở các địa phương trong đó Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức điều phối.

Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam thông qua Chương trình Hỗ trợ Liên Minh. Các vấn đề trình bày trong báo cáo là quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của nhà tài trợ.

Bản quyền thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên Minh Khoáng sản. Nội dung báo cáo có thể được sử dụng cho các mục đích phi thương mại, không cần xin phép nhưng cần trích dẫn nguồn.

Các vấn đề liên quan tới ấn phẩm vui lòng liên hệ:

Tổ chức điều phối  Liên minh Khoáng sản – Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3556 4001 | Fax: (04) 3556 8941
Emai: lmks@nature.org.vn
Website: http://www.eiti.vn

Quý vị quan tâm vui lòng tải bản PDF (62,9 MB) hoặc đọc trực tuyến tại đây:

 

 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn