Lịch sự kiện

02 Saturday September 2017

Ngày Quốc khánh Việt Nam

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
16 Saturday September 2017

Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
21 Thursday September 2017

Ngày thế giới vì hòa bình

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
02 Monday October 2017

Ngày Cư ngụ Thế giới

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
13 Friday October 2017

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
16 Monday October 2017

Ngày Lương thực thế giới

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
17 Tuesday October 2017

Ngày Quốc tế Xóa nghèo

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
20 Friday October 2017

Ngày Phụ nữ Việt Nam

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
24 Tuesday October 2017

Ngày Liên Hiệp Quốc

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
08 Wednesday November 2017

Ngày đô thị Việt Nam

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
28 Tuesday November 2017

Ngày Lâm nghiệp Việt Nam

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
05 Tuesday December 2017

Ngày Đất Thế giới

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
10 Sunday December 2017

Ngày Nhân quyền Quốc tế

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
11 Monday December 2017

Ngày Núi Quốc tế

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:00 pmChi tiết →
24 Sunday December 2017

Lễ Giáng Sinh

Bắt đầu: 12:00 amKết thúc: 11:59 pmChi tiết →
Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn