skip to Main Content

Tất cả cán bộ, nhân viên của PanNature phải luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cao nhất trong các hành vi và hoạt động của mình. Cụ thể:

  • Đi làm đúng giờ quy định và nghiêm túc trong giờ làm việc;
  • Tuân thủ Nội quy của Trung tâm;
  • Tuân thủ các quy trình, thủ tục, hướng dẫn của Trung tâm và cán bộ quản lý;
  • Cần mẫn, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm, cố gắng trong công việc;
  • Giữ gìn và bảo vệ tài sản, trang thiết bị của Trung tâm;
  • Tôn trọng và nhã nhặn trong quan hệ với đồng nghiệp.

Tham gia các hoạt động chuyên môn không thuộc quản lý của Trung tâm
Cán bộ, nhân viên tuyệt đối không được phép nhân danh Trung tâm để tham gia các hoạt động chuyên môn khác không thuộc quản lý của Trung tâm nếu không được sự đồng ý của Giám đốc hoặc người quản lý trực tiếp.

Cán bộ, nhân viên không được tham gia các hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Trung tâm.

Bảo mật thông tin
Cán bộ, nhân viên của PanNature phải giữ bí mật các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm mà mình nắm giữ, không được phép tiết lộ nếu không được phép của Ban Giám đốc. Trong trường hợp vô ý tiết lộ thông tin cần báo cáo trực tiếp với Giám đốc.

Cán bộ, nhân viên không được phép thông báo cho các cá nhân, tổ chức khác về những công việc, công trình, tác phẩm của PanNature chưa công bố trước công luận nhằm phục vụ cho lợi ích của bên thứ 3 hoặc lợi ích cá nhân và gây tổn thất cho PanNature.

Các hành vi quấy rối và phân biệt
PanNature tuyển dụng và đề bạt cán bộ, nhân viên dựa trên cơ sở tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người lao động không phân biệt giới tính, tình trạng hôn nhân, sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, chính trị.

PanNature không chấp nhận các hành vi quấy rối và phân biệt giới tính, tình trạng hôn nhân, sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, chính trị tại nơi làm việc.

Các hành vi quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục và bạo lực tại nơi làm việc sẽ bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật thích đáng.

Cán bộ, nhân viên bị quấy rối cần báo cáo ngay với Giám đốc để có biện pháp xử lý.

Nhận quà biếu và các hình thức đặc quyền không chính đáng
Cán bộ, nhân viên của Trung tâm không được phép biếu tặng, gợi ý, chấp nhận quà biếu hoặc các đặc quyền khác nhằm có được những điều kiện thuận lợi, nhằm giải quyết công việc, hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Trong trường hợp quà tặng hoặc các hình thức khác có giá trị dưới 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) trong quan hệ xã giao hoặc theo phong tục mà không liên quan đến lợi ích của hai bên có thể chấp nhận được.

Nhân viên và cán bộ quản lý của Trung tâm không được phép biếu tặng hoặc nhận quà lẫn nhau vượt quá mức độ quan hệ xã giao bình thường hoặc phong tục truyền thống.

Với tình trạng hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thường gợi ý để lại “hoa hồng” nhằm lôi kéo sử dụng dịch vụ của họ. Những khoản hoa hồng này chỉ được chấp nhận với điều kiện phục vụ cho lợi ích của PanNature. Chỉ PanNature mới có thể nhận các khoản hoa hồng này. Cán bộ, nhân viên KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nhận hoa hồng để tư lợi! Trong trường hợp cán bộ, nhân viên được gợi ý về các khoản hoa hồng phải báo cáo cho cán bộ quản lý hoặc Giám đốc để quyết định.

Việc nhận các khoản hoa hồng để tư lợi sẽ bị coi là hành vi vi phạm kỷ luật và PanNature có thể sa thải cán bộ, nhân viên vi phạm ngay lập tức.

Mua bán, sử dụng động thực vật hoang dã hoặc các sản phẩm liên quan
Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường, cán bộ và nhân viên của PanNature cần có trách nhiệm bảo vệ các loài động thực vật hoang dã trong khi làm việc và trong cuộc sống. Cán bộ, nhân viên của PanNature không được phép mua bán, vận chuyển, khai thác, và sử dụng các loài động thực vật bị cấm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong quá trình làm việc tại địa phương, cần lưu ý từ chối sử dụng các sản phẩm từ động thực vật hoang dã khi được đối tác mời, đặc biệt là tại các nhà hàng đặc sản.

Cán bộ, nhân viên cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Trong trường hợp vi phạm có hệ thống sẽ bị sa thải.

Back To Top