skip to Main Content

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo định hướng sáng tạo nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề môi trường nổi cộm mà Việt Nam đang phải đối mặt. Chúng tôi sử dụng những kỹ năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình để xây dựng phong trào bảo tồn thiên nhiên dựa vào sự tham gia của cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững rộng khắp trên cả nước. Chúng tôi tin rằng mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi huy động được sự tham gia của xã hội và thay đổi được những quan niệm hiện tại.

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 07/QĐ-LHH ngày 05/01/2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-475 ngày 19/01/2006.

Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 81, 2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy định số 541/LHH ngày 05/7/2001 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Mã số thuế: 0102103798

Back To Top