skip to Main Content

PanNature xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và khuyến khích từ bạn bè, đồng nghiệp, đội ngũ tình nguyện viên, các chuyên gia cố vấn, các đối tác và các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Nhờ họ, chúng tôi đã phát triển và học được cách thích nghi và đáp ứng với những thay đổi cũng như đương đầu với những thách thức mới trong hoạt động chuyên môn và phát triển tổ chức. Chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ về mặt tài chính của các tổ chức và cá nhân sau:

FOSI

ICCO

US PAS

SEF

WB

UNESCO

The Bookman

Cô Katherine A. Malcolm

(Ottawa, Ontario, CANADA

 

* Danh sách không sắp xếp theo trình tự bất kỳ nào.

Back To Top