Truyền thông – Xuất bản

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo tồn thiên nhiên

Xuất bản ấn phẩm
Chúng tôi tin rằng việc chưa có nhiều những ấn phẩm tiếng Việt về môi trường, thiên nhiên và động thực vật của Việt Nam làm hạn chế sự hiểu biết của công chúng về các di sản thiên nhiên và sự cần thiết bảo tồn những di sản đó.

Chúng tôi sẽ phát triển và xuất bản các loại ấn phẩm khác nhau, bao gồm các loại hình như sách tham khảo, sách bỏ túi, tờ rơi, áp phích quảng cáo, tài liệu hướng dẫn về thiên nhiên, môi trường, động thực vật hoang dã, giáo dục và truyền thông môi trường, vận động chính sách môi trường, quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Những ấn phẩm này sẽ đến được công chúng thông qua hệ thống các hiệu sách trên toàn quốc. Một phần số lượng phát hành sẽ được PanNature phát miễn phí cho các tổ chức, viện nghiên cứu và những cá nhân quan tâm.

Truyền thông trực tuyến
Chúng tôi tin rằng Internet ngày càng trở thành một diễn đàn không thể thiếu đối với việc học tập, chia sẻ ý tưởng và thúc đẩy hành động. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sẽ đóng vai trò thiết yếu trong xã hội hiện đại, làm thay đổi cách thức trao đổi thông tin và tương tác giữa mọi người với nhau ở Việt Nam trong một tương lai rất gần.

Chúng tôi sẽ quảng bá những kiến thức về môi trường, chia sẻ thông tin và góp phần thúc đẩy công lý môi trường thông qua Internet. Trang web www.ThienNhien.Net được xây dựng để phục vụ mục đích này. PanNature cũng tận dụng ICT để cung cấp thông tin, trao đổi kiến thức, và kết nối với bên ngoài. Những sáng kiến này bao gồm việc thành lập các nhóm thư điện tử, diễn đàn thảo luận và bản tin điện tử.

Các sản phẩm truyền thông đa phương tiện
Chúng tôi tin rằng phương thức hiệu quả nhất để lôi cuốn được đông đảo công chúng quan tâm đến các thông điệp bảo tồn thiên nhiên là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Chúng tôi sẽ cộng tác với các đài truyền hình trung ương và địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững thông qua các bộ phim khoa học và giáo dục. Ngoài ra, PanNature cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội lồng ghép các thông thiệp bảo tồn vào các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như phim video, phim hoạt hình và các ứng dựng tương tác qua mạng Internet.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn