Dịch vụ

PanNature tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện dịch vụ tư vấn để đáp ứng nhanh chóng đối với các vấn đề bảo tồn mới nảy sinh và phát triển tổ chức. Các khoản thu tích lũy sẽ giúp PanNature thực hiện các dự án của chính mình, không phụ thuộc quá nhiều vào tài trợ dự án từ bên ngoài. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm: Đào tạo và nâng cao năng lực về giáo dục, truyền thông môi trường Các cán bộ đào tạo của PanNature với kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, đã thực hiện nhiều khóa tập huấn, đào tạo về các kỹ năng giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức môi trường cho nhiều đối tượng khác nhau như giáo viên, kiểm lâm, cán bộ dự án, cán bộ địa phương, các cơ quan đoàn thể trên phạm vi cả nước. Các chương trình tập huấn, đào tạo của chúng tôi áp dụng phương pháp khuyến khích sự tham gia và học tập trải nghiệm, hướng đến cung cấp cho học viên những kỹ năng thực hành. Truyền thông môi trường Các thành viên của PanNature đã tham gia nhiều chương trình, hoạt động truyền thông môi trường ở nhiều dự án, tổ chức khác nhau. Chúng tôi áp dụng những phương thức sáng tạo trong việc đưa thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững đến với công chúng. Các cơ quan, tổ chức quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi để tham khảo các tài liệu và chương trình mà chúng tôi đã thực hiện. Khảo sát, đánh giá nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường Thực hiện các khảo sát, đánh giá về kiến thức, nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng khác nhau về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chúng tôi áp dụng các phương pháp khảo sát tổng hợp (phỏng vấn bán cấu trúc, bảng hỏi, các kỹ thuật PRA, …) trong các khảo sát và đánh giá. Quý vị có thể tham khảo một số báo cáo đánh giá chúng tôi đã thực hiện trong thư mục tài liệu của website này. Xây dựng chương trình, dự án Với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm từ các dự án trong nước và quốc tế, PanNature có thể hỗ trợ đối tác và khách hàng thiết kế, xây dựng các dự án quy mô nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững trên phạm vi cả nước. Dựa trên những hiểu biết về luật pháp, quy trình thủ tục, văn hóa địa phương, và nguồn thông tin phong phú, chúng tôi có thể đóng góp ý kiến và hỗ trợ quý vị trong việc lập kế hoạch và xây dựng dự án thành công. Đánh giá, giám sát dự án Thực hiện việc đánh giá, giám sát thực hiện các chương trình, dự án quy mô nhỏ và vừa trong các lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên, giáo dục và truyền thông môi trường. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ trên đây. Chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị và đưa ra phương án phù hợp nhất với nhu cầu riêng của mỗi tổ chức.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Văn phòng: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn