skip to Main Content

Anh Đàm Việt Bắc tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng và Lâm nghiệp xã hội tại Đại học Tổng hợp Philippine Los Banos. Trước khi tham gia PanNature vào tháng 2 năm 2019, anh Bắc có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) trong các lĩnh vực như: Chính sách nông lâm nghiệp, Quản trị địa phương; Quản lý lưu vực; Nông lâm kết hợp, Nông nghiệp thông minh; Chi trả dịch vụ hệ sinh thái, REDD++, Biến đổi khí hậu…

Back To Top