skip to Main Content

Sau khi tốt nghiệp Khoa ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào 06/2002, anh Thọ đã có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại Báo Bắc Ninh và hai công ty truyền thông với vai trò là phóng viên và biên tập viên. Anh Thọ bắt đầu tham gia vào PanNature từ tháng 09/2011 với vai trò phóng viên trang thông tin ThienNhien.Net.

Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ (Cử nhân)

Back To Top