skip to Main Content

Trước khi gia nhập PanNature vào tháng 12 năm 2017, Hannes là Điều phối viên Chương trình của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Đức, điều phối các dự án phát triển ở Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam. Từ năm 2009 đến năm 2013, Hannes đã từng làm việc tại Việt Nam, tư vấn cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu ở tỉnh Thanh Hóa trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển vùng đệm.

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý bền vững tài nguyên (Thạc sĩ), Bản đồ và Địa chất học (Kỹ sư)

Back To Top