skip to Main Content

Anh Hoàng Xuân Thủy tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành sinh thái nhân văn tại Vương quốc Bỉ. Trước khi tham gia cùng sáng lập PanNature, anh Thủy đã có kinh nghiệm làm việc tại một số dự án và chương trình bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. Hiện nay anh Thủy đang phụ trách các hoạt động hiện trường liên quan đến lĩnh vực FLEGT, lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên.

Back To Top