skip to Main Content

Chị Ngô Hải Ly tốt nghiệp thạc sỹ ngành Địa lý và Quy hoạch lãnh thổ với chuyên ngành Tài nguyên nước – Bản đồ – Địa tin học tại Trường Đại học Orléans (Cộng hòa Pháp) năm 2013. Chị đã từng làm việc ở Viện nghiên cứu Địa chính (nay là Viện Khoa học Trắc địa và Đo đạc bản đồ), Trung tâm Viễn thám Quốc gia (nay là Cục Viễn thám), Viện Nghiên cứu các thực phẩm dành cho động vật (tại Nancy, Pháp). Chị cũng tham gia các khóa đào tạo của Bộ Sinh thái Pháp, Văn phòng Quốc tế về nước của Pháp (OIEAU), Viện Nông học quốc gia Pháp (INRA), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), Viện Khí tượng và Thủy văn Caribean (CIMH, Barbados, West Indies). Chị cũng là hội viên Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam. Hiện nay chị đang tham gia cùng nhóm xây dựng hệ thống dữ liệu mở về môi trường và phát triển thuộc Phòng Truyền thông của PanNature.

Chuyên ngành đào tạo: Địa lý và Quy hoạch lãnh thổ (Thạc sĩ)

Back To Top