skip to Main Content

Gia nhập PanNature từ tháng 7 năm 2015, chị Hằng phụ trách các vấn đề có liên quan đến nhân sự, các hoạt động hỗ trợ, quản trị văn phòng và các hoạt động quản lý chung của Trung tâm. Trước đó, chị Hằng đã có kinh nghiệm làm công tác quản lý hành chính nhân sự ở một số tổ chức và doanh nghiệp khác nhau.

Chuyên ngành đào tạo: Ngoại ngữ (Cử nhân), Kinh tế đối ngoại (Cử nhân)

Back To Top