skip to Main Content

Anh Nguyễn Việt Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các chương trình, dự án về bảo tồn thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam. Anh cũng là một trong các sáng lập viên và tham gia PanNature sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ về sinh thái nhân văn tại Vương quốc Bỉ. Hiện nay anh Dũng phụ trách về mặt chuyên môn đối với các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phân tích và phản biện chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của PanNature.

Back To Top