skip to Main Content

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp năm 2001, anh Lãm đã có kinh nghiệm 7 năm làm việc cho một số tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế với vai trò Cán bộ dự án và Cán bộ nghiên cứu. Hiện tại anh Lãm đang làm việc tại PanNature với vai trò cán bộ dự án thuộc Phòng Quản trị Tài Nguyên.

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh (Kỹ sư)

Back To Top