skip to Main Content

Phạm Thị Huyền tốt nghiệp cử nhân khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại tại Học viện Ngoại giao năm 2017. Trước khi là thành viên của PanNature, Huyền đã từng phụ trách truyền thông và đối ngoại cho dự án Phao trong Lũ về Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh các trường tiểu học tại Nam Định, Phú Yên và Nghệ An. Hiện nay, Huyền đang đảm nhiệm vai trò Cán bộ truyền thông, phụ trách truyền thông mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông khác cho cơ quan.

Chuyên ngành đào tạo: Truyền thông quốc tế.

Back To Top