skip to Main Content

Chị Hải tham gia PanNature ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Chị Hải đã tham gia các hoạt động về cả truyền thông và nghiên cứu trong nhiều chủ đề khác nhau từ năm 2007 – 2015. Hiện chị Hải đang tham gia cùng nhóm xây dựng hệ thống dữ liệu mở về môi trường và phát triển thuộc Phòng Truyền thông của PanNature.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Môi trường (Cử nhân)

Back To Top