skip to Main Content

Anh Trịnh Lê Nguyên là đồng sáng lập viên của PanNature, với hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc quản lý và phát triển PanNature, anh cũng tham gia là với vai trò là thành viên hội đồng quản trị hoặc cố vấn cho một số tổ chức phi chính phủ Việt Nam khác. Anh Nguyên tốt nghiệp cử nhân Ngoại ngữ và Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin.

Back To Top