skip to Main Content

Tọa đàm: Chất thải công nghiệp – Hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách

Chương trình Nhịp cầu báo chí số 13 của Trung tâm Con người và Thiện nhiên (PanNature) đã cùng các chuyên gia phân tích, bình luận các bất cập, hạn chế của chính sách quản lý xả thải hiện hành và qua đó kiến nghị các giải pháp điều chỉnh. Tọa đàm có sự tham gia của 77 đại biểu bao gồm đại diện đơn vị quản lý, các chuyên gia môi trường và các cơ quan báo chí, tập chung thảo luận 3 câu hỏi chính: Tiêu chuẩn xả thải và sức chịu tải của môi trường; Giám sát xả thải, kiểm soát ô nhiễm và quan trắc môi trường; Quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường.
Đọc tiếp

Giảm thiểu tác động lên đa dạng sinh học từ các hoạt động phát triển ở Việt Nam

Để hiểu rõ hơn hiện trạng và cơ hội lồng ghép chính sách bảo vệ ĐDSH trong quy trình thực hiện các dự án phát triển, báo cáo "Giảm thiểu tác động lên đa dạng sinh học từ các hoạt động phát triển ở Việt Nam" tập trung rà soát và phân tích các khung chính sách về bảo vệ ĐDSH trong hoạt động đầu tư, xác định các lợi thế và hạn chế của chính sách và thực thi chính sách hiện hành, và đề xuất các giải pháp.
Đọc tiếp

Hội thảo tập huấn “Thúc đẩy sử dụng công cụ ĐTM trong giám sát, bảo vệ môi trường ở địa phương”

Nhằm hỗ trợ Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên sử dụng công cụ ĐTM trong thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển nhằm đảm bảo sử dụng bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển tại địa phương, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang và Chương trình đối tác Mê Kông về Môi trường (MPE) tổ chức tập huấn Thúc đẩy sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường trong giám sát, bảo vệ môi trường ở địa phương.
Đọc tiếp

Tập huấn thúc đẩy sử dụng công cụ ĐTM trong giám sát, bảo vệ môi trường

Trong 2 ngày, từ 17-18 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề “Thúc đẩy sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường trong giám sát, bảo vệ môi trường địa phương”. Tham dự hội thảo tập huấn có Liên hiệp hội và Ủy ban mặt trận tổ quốc thuộc 5 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Lao Cai, Lạng Sơn, Lai Châu và một số Hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Hà Giang.
Đọc tiếp

Video: Tập huấn “Công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường”

Trong hai ngày 17 và 18/9/2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo tập huấn: "Thúc đẩy công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường". Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang đã đến tham dự và đưa tin.
Đọc tiếp

Hội thảo tham vấn: Phát triển chỉ số môi trường và xã hội cho xây dựng và giám sát kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

Bộ chỉ số RESI đã được thử nghiệm tại Lâm Đồng năm 2013 và thí điểm đánh giá tại 04 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Kon Tum và Kiên Giang trong năm 2014. Nhằm giới thiệu bộ chỉ số RESI và chia sẻ kết quả đánh giá, PanNature phối hợp với các đối tác tổ chức hội thảo tham vấn Phát triển chỉ số môi trường – xã hội cho xây dựng và giám sát kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với các mục tiêu cụ thể.
Đọc tiếp

Lồng ghép tiêu chí ĐDSH trong Đánh giá Tác động Môi trường ở Việt Nam

Tài liệu này tóm tắt các thảo luận và khuyến nghị chính về sự cần thiết và định hướng lồng ghép đánh giá tác động đa dạng sinh học (ĐDSH) vào quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án phát triển theo quy định của nhà nước. Đây là kết quả của hội thảo tham vấn “Lồng ghép tiêu chí đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội.
Đọc tiếp

Thể chế hóa quy trình tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Trong bối cảnh Chính phủ đang xây dựng các Nghị định và Thông thư hướng dẫn thực thi Luật BVMT 2014, bài viết này tổng hợp một số bài học kinh nghiệm liên quan đến đảm bảo sự tham gia trong quá trình thực hiện ĐTM và đưa những đề xuất chính sách để có thể tăng cường thể chế hóa các nguyên tắc tiếp cận quyền trong BVMT ở Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top