skip to Main Content

Cần tiếp tục thể chế hóa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Công tác bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặt lên hàng đầu, Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu rõ: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 17, Quý 1 năm 2015

Nội dung Bản tin kỳ này nhìn nhận việc thực thi quyền môi trường theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn đã và đang được áp dụng trong quá trình thực thi quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, “dân biết” bao hàm việc tiếp cận và công khai thông tin môi trường; “dân bàn” tập trung vào khía cạnh phản biện và tham gia góp ý vào các hoạt động và chính sách liên quan; “dân làm” thảo luận về quyền và cơ chế tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền môi trường; cuối cùng, “dân kiểm tra” nhìn nhận về công tác giám sát thực thi chính sách môi trường.
Đọc tiếp

Tọa đàm: Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường

Nhằm góp ý cho việc lồng ghép nội dung thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực thi Luật BVMT 2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Vụ Chính sách và pháp chế thuộc Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho thực thi Luật BVMT”, với hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Châu Á.
Đọc tiếp

Còn nhiều bất cập trong thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở Việt Nam

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp cùng Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Thực thi luật bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Một số phát hiện và khuyến nghị từ cộng đồng”.
Đọc tiếp

Phát huy vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý bảo vệ môi trường

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), thông qua sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Châu Á (TAF) và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã tổ chức hội thảo tham vấn “Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam".
Đọc tiếp

Hội thảo tham vấn: “Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý và BVMT ở Việt Nam”

Ngày 26/08/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo tham vấn “Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam” nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực và hiệu quả của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường thông qua việc đẩy mạnh thể chế hóa các quy định pháp luật.
Đọc tiếp
Back To Top