skip to Main Content

Tổng kết Dự án Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên

Ngày 29/3/2019, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã diễn ra hội thảo tổng kết Dự án "Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha". Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. Hội thảo do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Hội phụ nữ xã Xuân Nha, Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha tổ chức với sự tham dự của hơn 30 đại biểu 3 bên cùng 2 đại biểu đại diện UBND xã Xuân Nha.
Đọc tiếp

Đánh giá thực hiện chi trả DVMT với các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hỗ trợ xây dựng "Đánh giá thực hiện chi trả DVMT với các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai" nhằm cung cấp các số liệu, nhận xét, đánh giá về thực trạng hai năm thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở NCNL trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2016 và 2017.
Đọc tiếp

Tập huấn: Khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp CSDL chi trả DVMTR

Từ 17 đến 19/12/2018, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắc Lắc phối hợp tổ chức tập huấn "Khai thác, xử lý, giải đoán ảnh viễn thám và tích hợp cơ sở dữ liệu bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng".
Đọc tiếp

Hội nghị về Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)

Để xây dựng hiểu biết và đóng góp cho quá trình thể chế thực hiện Luật Lâm nghiệp, cụ thể hóa các quy định về chi trả DVMTR trong nghị định hướng dẫn thực hiện, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Quỹ BVPTR Việt Nam, Quỹ BVPTR Lào Cai và chuyên gia tư vấn (TS. Nguyễn Chí Thành) tiến hành đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm này từ tháng 8-12 năm 2017.
Đọc tiếp

PanNature tham gia Hội thảo quốc tế về Chi trả dịch vụ hệ sinh thái

Từ ngày 10-12/4/2017, Viện Nghiên cứu Kenan Institute of Ethics (trực thuộc Nicholas School of Environmental Studies, Duke University, Hoa Kỳ) đã tổ chức hội thảo quốc tế “Alternative discourse of Payments for Ecosystem Services in the Global South” (Quan điểm mới về chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại các quốc gia đang phát triển) với mục đích kết nối các học giả, nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách để cùng nhìn nhận lại xu hướng phát triển, đánh giá tác động của PES trong thực tế 10 năm qua cũng như thảo luận về những thay đổi cần thiết trong cách hiểu, phạm vi và tiếp cận vận dụng sáng kiến này trong tương lai.
Đọc tiếp

Thử nghiệm bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin giám sát Chi trả DVMTR

Từ ngày 28/2 – 10/3/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm SEEDs, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức thử nghiệm Khung nội dung, bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin cho giám sát – báo cáo chi trả DVMTR tại hai tỉnh Lào Cai và Kon Tum. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng và thể chế hóa thực hiện giám sát – đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương” do Chương trình Liên minh Oxfam tại Việt Nam và Chương trình Giám sát Rừng toàn cầu (Global Forest Watch) tài trợ.
Đọc tiếp

Hội thảo – Tập huấn thực hiện Giám sát – Đánh giá Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng

Ngày 14-15/02/2017, Mạng lưới Đất rừng (FORLAND), gồm 3 tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Môi trường Bền vững (SEEDs), phối hợp với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và WWF Việt Nam tổ chức Họp thảo luận về Bộ công cụ Giám sát – Đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng và tập huấn sử dụng thiết bị di dộng trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại thành phố Huế.
Đọc tiếp
Back To Top