skip to Main Content

Gia Lai thúc đẩy tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh (GreenViet) đã triển khai Dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước”, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019 tại xã Đăk Rong, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai và được xem là một thí điểm của loại hình này.
Đọc tiếp

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng Xuân Nha

 Ngày 14/11/2018, tại UBND xã Xuân Nha, Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) đã phối hợp với Ban Quản lý KBTTN Xuân Nha, Liên hiệp hội phụ nữ xã Xuân Nha tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án "Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha”. 
Đọc tiếp

Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong FLEGT

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFT), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MK) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được RECOFTC, WWF và PanNature phối hợp thực hiện tại Việt Nam.
Đọc tiếp

Hội thảo: Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các VQG và Khu BTTN

Ngày 21 tháng 7 năm 2018, tại TP Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa hoc ṿ à Kỹthuật thành phố Đà Nẵng (LHH KHKT) phối hơp v ̣ ớ i Trung tâm Bảo tồn Đa dang Sinh h ̣ oc Ṇ ước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), nhóm Nghiên cứu – Giảng day Ṃ ôi trường và Tài nguyên sinh vật, Đai ḥ oc Đ̣ à Nẵng (DN-EBR) đồng tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất với chủ đề “Bài hoc kinh nghi ̣ ệm vềphát triển du lich t ̣ ai c̣ ác Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên”.
Đọc tiếp

Bình Minh của những thanh niên miền đất đỏ

Video "Bình minh của những thanh niên trên miền đất đỏ" giới hiệu về mô hình Canh tác cà phê thích ứng biến đổi khí hậu của hợp tác xã Bình Minh ở xã Cư Sue, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Đắk và những hoạt động của Dự án Sáng kiến Sinh kế xanh do do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện, với sự tài trợ của IUCN và Tropenbos International và Mileuderjensie Hà Lan.
Đọc tiếp

Bảo vệ và phát triển rừng sẽ được hưởng lợi từ rừng

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết, Việt Nam hiện có từ 24-30 triệu người dân có sinh kế sống dựa vào rừng, trong đó số lượng người dân được tiếp cận, nhận giao đất, giao rừng chỉ khoảng 2 triệu hộ. Vì vậy, các nhóm còn lại chủ yếu là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế sống dựa vào rừng từ lâu đời, vô tình trở thành những người ngoài cuộc và là đối tượng xâm lấn rừng tiềm tàng đối với các diện tích rừng tự nhiên đã được giao phần lớn cho các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng hay các chủ rừng khác.
Đọc tiếp
Back To Top