skip to Main Content

Báo cáo cập nhật về khởi kiện bồi thường môi trường

Báo cáo nghiên cứu "Quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện" là một sản phẩm của Dự án tăng cường năng lực giám sát chính sách và pháp luật môi trường Việt Nam, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đề xuất và tổ chức thực hiện giai đoạn 2009-2010 thông qua sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Ford (Hoa Kỳ).
Đọc tiếp

Quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam

Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường là quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức và cộng đồng, đã được pháp luật Việt Nam thừa nhận và quy định, đáp ứng nguyên tắc quốc tế “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có tiền lệ rõ ràng về truy tố các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, bắt buộc bồi thường hoặc đền bù thiệt hại cho bên bị hại do phải gánh chịu hậu quả của hành vi gây ô nhiễm do chính doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gây ra.
Đọc tiếp
Back To Top